Medische controle op lang verzuim

Voordelen
 • Doen dalen van het lang verzuim in de organisatie (> 14 dagen) door het inkorten van de afwezigheidsperiodes.
 • Door organisatie van medische controle in een medisch centrum worden dubbele controles (controle aan huis waarbij medewerker afwezig is, gevolgd door een oproeping in het centrum) en onnodige kosten vermeden.
 Doelstelling:
 • Controleren of de medewerker wel degelijk arbeidsongeschikt is en verifiëren van de waarschijnlijke duur van de afwezigheid.
 • Adviseren tot vervroegde terugkeer naar het werk en op die manier de terugkeerdrempel verlagen.
 • Begeleiden bij re-integratie en aangepast werk.
Wijze van uitvoering:
 • Vooraf dient het arbeidsreglement aangepast te worden: het principe, de organisatie en de modaliteiten van medische controle lang verzuim. 
 • De doelgroep van medewerkers die moeten gecontroleerd moeten worden, dient bepaald te worden, evenals de werkwijze en modaliteiten (informatieflow). Het vastleggen van de doelgroep, werkwijze en modaliteiten gebeurt in overleg tussen de klant en Mensura Absenteïsme.
 • Mensura Absenteïsme roept de medewerker per brief op. De medewerker biedt zich aan in het medisch controlecentrum.
 • De controlegeneesheer controleert de arbeidsongeschiktheid en of de aangegeven duur van de afwezigheid gegrond is. Hij geeft eveneens een prognose qua duur van de afwezigheid.
 • De controlearts kan doorverwijzen naar andere diensten (arbeidsgeneesheer, vertrouwenspersoon, HR) en begeleiden bij re-integratie of aangepast werk. 
 • Via de klantenzone kan de werkgever de uitvoering en resultaten van de controle opvolgen. 
 • De controlearts formuleert zijn bevindingen op het controledocument. Dit wordt voor ontvangst en kennisname getekend door de betrokken werknemer. Bij betwisting vindt er overleg plaats tussen de controlearts en de behandelende arts. 
Resultaat: 
 • Het resultaat van het controleonderzoek nl. het controledocument wordt de eerste werkdag na de dag van controle voor 12 u doorgegeven aan de werkgever.
Lees ook:

Top 

   

Contact

Mensura Absenteïsme V.Z.W.
Zaterdagplein 1
1000 Brussel
T +32 2 403 43 01
F +32 2 403 43 78