Communicatietips om langdurig zieken vlotter te re-integreren

Medewerkers die ziek vallen, zetten op korte termijn de productiviteit onder druk. Bij afwezigheden van langer dan een maand, vergroot het risico op ‘fade-out’. Uw medewerker verdwijnt stapsgewijs uit beeld, en naarmate de tijd verstrijkt, daalt de kans dat hij nog terugkeert. Werkgevers en leidinggevenden kunnen het risico op fade-out beperken en re-integratie bevorderen door contact te houden of te organiseren met langdurig zieken.

Zowel in het begin van de afwezigheid, in de loop van de verzuimperiode als bij de terugkeer van een langdurig zieke, houdt u het best alle communicatielijnen open.

Begin van afwezigheid

In de meeste gevallen bepaalt het arbeidsreglement dat zieke werknemers de werkgever op de hoogte moeten brengen bij afwezigheid. De medewerker is op dat ogenblik niet verplicht de aard van zijn ziekte toe te lichten. Wel kunt u polsen naar de verwachte duur van afwezigheid; u moet het werk immers kunnen organiseren. Ook kunt u vragen of de afwezigheid te maken heeft met het werk.

  • Ontzorg als werkgever of leidinggevende de medewerker en stem af in welke mate de zieke contact wil houden tijdens zijn afwezigheid.
  • Het best bepaalt u in onderling overleg welke informatie u aan de collega’s op de werkvloer zal geven.

Tijdens de verzuimperiode

Contact houden met langdurig zieke medewerkers zorgt ervoor dat zij een lagere drempel ervaren om terug te keren naar de werkvloer. Er zijn verschillende vormen van contact mogelijk, maar vooral huisbezoek van hun leidinggevende en/of collega’s of telefonisch contact blijken effectief te zijn.

  • Vermijd dat het contact langdurig stilvalt. Blijf contact houden.
  • Ook kan u samen met de directe collega’s een kaartje sturen waarmee u beterschap wenst.
  • Informatie die in vertrouwen wordt gedeeld, blijft tussen de gesprekspartners.

Terugkeer naar de werkvloer

Het is van belang om als leidinggevende kort na de terugkeer samen te zitten met de terugkerende medewerker. Zo voelt hij zich gewaardeerd en sneller op zijn gemak, en bovendien verneemt hij zo of er veranderingen op het werk zijn gebeurd sinds zijn afwezigheid. Als werkgever doet u er goed aan te polsen hoe u de medewerker in kwestie kan helpen opnieuw zijn draai te vinden binnen het bedrijf.

De informatie uit de gesprekken is zeker nuttig om absenteïsme in de toekomst in te dijken. Voorkomen is immers beter – en veel voordeliger – dan genezen.