Corona op het werk: met deze maatregelen beperkt u het risico op verspreiding van het virus in uw organisatie

Momenteel zijn er tientallen landgenoten besmet met het coronavirus (Covid-19). Wellicht volgt ook uw organisatie deze evolutie op de voet. Met enkele preventiemaatregelen helpt u het risico op verspreiding van het coronavirus in uw organisatie tegen te houden.

Het nieuwe coronavirus Covid-19 verspreidt zich op een soortgelijke manier als de griep. Wanneer een besmette persoon hoest of uitademt, verspreidt hij kleine speekseldruppels die het virus bevatten. Die druppels komen terecht op oppervlakken en voorwerpen zoals bureaus, toetsenborden en telefoons.

Medewerkers die eerst zo’n verontreinigd oppervlak of voorwerp aanraken en daarna hun ogen, neus of mond, kunnen zo besmet raken. Staan ze dichter dan een meter bij een corona-patiënt, dan lopen ze eveneens risico om het virus op te lopen via minuscule speekseldruppels.

Besmetting vermijden met preventieve acties

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt verschillende preventieve maatregelen aan waarmee u de verspreiding van het coronavirus op de werkplek tegengaat.

Deze maatregelen zijn voor elke organisatie nuttig, ook als er geen enkele medewerker besmet is. Duikt het coronavirus toch op in uw bedrijf, dan zullen deze acties de verspreiding beperken of zelfs stoppen.

Voorzie propere en hygiënische werkplekken
Reinig regelmatig oppervlakken (zoals bureaus en tafels) en voorwerpen (bijvoorbeeld telefoons en toetsenborden) met een desinfectiemiddel. Het aanraken van vervuilde oppervlakken is een van de belangrijkste manieren waarop het coronavirus zich verspreidt.

Laat elke medewerker of bezoeker regelmatig en grondig de handen wassen

Stimuleer een goede nies- en hoestetiquette

  • Op een verantwoorde manier hoesten en niezen is essentieel om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Hang daarom informatieve posters op en verspreid die ook via interne kanalen.
  • Bied papieren zakdoeken aan en voorzie gesloten vuilnisbakken om gebruikte exemplaren weg te gooien.

Stel duidelijke richtlijnen op

  • Medewerkers die zich gezond voelen, zelfs al zijn ze in contact zijn geweest met een besmette persoon, kunnen gewoon komen werken. Werknemers die ziek zijn en (mogelijk) in aanraking kwamen met het virus, moeten thuisblijven. Zij nemen telefonisch contact op met hun huisarts voor advies.
  • Is er een medewerker besmet? Dan moet iedereen met een milde hoest of lage koorts (vanaf 37,3°C) thuisblijven. Wie niet aantoonbaar ziek is, kunt u niet verplichten om thuis te blijven, tenzij u het gewone loon doorbetaalt.
  • Communiceer eenduidig als de situatie in uw organisatie verandert en maak de recentste informatie en richtlijnen duidelijk zichtbaar in het bedrijf. Verwijder verouderde informatie om verwarring te voorkomen.

Meer informatie over de arbeidsrechtelijke gevolgen van preventiemaatregelen vindt u op onze Q&A of op de site van FOD Werkgelegenheid.

Bereid u voor op een besmetting

Bovenstaande maatregelen helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Toch bestaat de kans dat een medewerker besmet geraakt en het virus doorgeeft aan collega’s. Daarom staat u best stil bij de nodige maatregelen om de continuïteit van uw business te garanderen mocht het coronavirus opduiken in uw organisatie.

Stel een plan van aanpak op bij een besmetting op de werkvloer. Die beschrijft:

  • de autoriteiten en personen waarmee contact moet worden opgenomen en wie hiervoor verantwoordelijk is;
  • hoe u medewerkers identificeert die een hoger risico lopen, zonder hen de stigmatiseren. Voorbeelden zijn werknemers die onlangs naar een getroffen gebied reisden of meer kans hebben om zwaar ziek te worden, zoals 65+’ers, en personen met ernstige chronische aandoeningen of een verminderde immuniteit.

Om voorbereid te zijn op een eventuele corona-epidemie – of een andere bedreiging – kunt u een business continuity plan opstellen. Daarin somt u mogelijke acties en communicaties op waarmee u uw dienstverlening in stand houdt. Zelfs als een deel van uw medewerkers, leveranciers en klanten onbeschikbaar zijn door ziekte of lokale reisbeperkingen.

Dit plan bevat onder andere de processen die niet of slechts tijdelijk onderbroken kunnen worden, de nodige middelen, hoeveel medewerkers en welke functies onontbeerlijk zijn…