Een terugblik op ICOH 2015

Van 1 tot 5 juni 2015 nam een Mensura-delegatie in Seoel deel aan ICOH: het International Congress of Occupational Health. Op onze blog kunt u de verslagen van vijf boeiende dagen nalezen. Ontdek hier wat wij meenemen van deze driejaarlijkse hoogmis van de arbeidsgeneeskunde en preventie.

icoh

Zorgen voor gezonde medewerkers centraal

Misschien wel de belangrijkste boodschap van ICOH 2015 is dat werken aan preventie en bescherming een continue opdracht is. Het congres bevestigde dat Mensura op het goede spoor zit en mee is met internationale trends, zoals duurzame inzetbaarheid, loopbaanbegeleiding en aanhoudende aandacht voor veiligheid en gezondheid in kmo’s. We bouwen dan ook met nieuwe ideeën en inspiratie verder aan een totaalaanpak van gezondheidstoezicht én –bevordering.

 

icoh

Grote cultuurverschillen

Dit congres illustreerde duidelijk hoe groot de verschillen tussen geïndustrialiseerde en opkomende landen nog zijn. Waar preventie in België en Europa vanzelfsprekend is, hebben andere landen nog een hele weg af te leggen. Door onze kennis te delen op een internationaal platform, helpen we arbeidsomstandigheden wereldwijd te verbeteren.

Toch kunnen we ook leren van landen in volle ontwikkeling. Zo vertelde een Indische werknemersvertegenwoordiger hoe preventie op de werkvloer er beleefd wordt. Zijn nadruk op een veilige omgeving en middelen, goede collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen of gedegen opleidingen biedt ook ons nieuwe perspectieven.

 

icoh

Aan de slag met inspiratie

ICOH leverde ook heel wat inspiratie op. Intern bekijken we nu op welke hulpmiddelen en onderzoeken we verder kunnen bouwen. Dankzij de bevindingen en ervaringen van collega’s wereldwijd hoeven we het warm water niet opnieuw uit te vinden.

 • Preventie in de bouwsector leeft, bewees ICOH. Van welzijn in de bouw tot asbestverwijdering, de praktische aanpak van preventie in kmo’s of een brochure die helpt om buitenlandse medewerkers te informeren.
 • Ook de return on investment van preventie was een hot topic. In economisch moeilijke tijden kijken bedrijven kritisch naar hun investeringen. Bewijzen dat preventie loont, is dus een must.
  • Een Franse tool toont cijfermatig aan dat preventie in de bouwsector rendeert. Een ander Frans onderzoek leert dat u wint bij investeren in arbeidsgeneeskunde.
  • Uit Amerika komt bewijs dat gezondheidspromotie opbrengt. Voor elke geïnvesteerde dollar krijgt een bedrijf 2,5 dollar, leren we uit Total Worker Health™. Aan ons om uit te zoeken hoe we dergelijke programma’s verder kunnen uitbouwen.
 • Natuurlijk draait preventie niet in de eerste plaats om winst. Een Australische studie toont aan dat investeren in een beleid rond psychosociale aspecten leidt tot minder ongewenst gedrag.
 • Ook return to work kwam tijdens ICOH uitgebreid aan bod. Cijfers bewijzen eens te meer dat een dergelijk beleid uitbouwen ziekteverzuim en de bijbehorende kosten terugdringt.
  • De Nederlandse return to work-aanpak wekte belangstelling. In België beoordeelt de arts van het ziekenfonds arbeidsongeschiktheid. Maar bij onze noorderburen is het de bedrijfsarts die elke zes weken de re-integratieopties onderzoekt tijdens de eerste twee jaren arbeidsongeschiktheid.
  • Even interessant is dat in Nederland specialisten hun patiënten al tijdens de revalidatieperiode doorverwijzen naar de bedrijfsarts. Met succes, want deze aanpak kort de periode van arbeidsongeschiktheid in.

 

icoh

Praktische aanpak

Veel van de posters en sprekers op ICOH hadden een academische insteek. Maar het zijn vaak de ervaringen van iemand in het veld die het meeste bijbrengen. In die richting wil Mensura verdere stappen zetten: de theorie omzetten in checklists, stappenplannen, ondersteunende documenten, processen, tools en coaching dus, op maat van uw bedrijf. Zo willen we u na ICOH nog beter van dienst zijn.

 

icoh