Opinie: “Geef externe diensten de ruimte om ziekteverzuim aan te pakken”

"Ziekteverzuim zit in de lift", kopten verschillende kranten afgelopen week. Het ontwerp van het KB dat bij de regering op tafel ligt om medewerkers sneller terug naar de werkvloer te begeleiden, bevat goede aanzetten, vindt Roland Vanden Eede, Algemeen Directeur van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. “Maar het dreigt te vrijblijvend te zijn.”

stijgend ziekteverzuimIn de periode van 2010 tot 2013 stegen de kosten voor de ziekteverzekering voor primaire arbeidsongeschiktheid van 21,6 tot 23,6 miljoen euro. Hoe verklaart u die stijging?

Roland Vanden Eede: “Het ziekteverzuim van korte duur neemt niet noemenswaardig toe, maar het langdurig verzuim zit in de lift, vooral bij oudere medewerkers. Zij zijn minder vaak, maar wel langer afwezig. We kijken aan tegen langere loopbanen en bij medewerkers die het moeilijk krijgen, treedt er soms ontwijkingsgedrag op. Nu de uitstroom via bijvoorbeeld brugpensioen steeds meer onder druk komt te staan blijkt ziekteverlof vaker een laatste uitweg te vormen.” 

Hoe kan die tendens worden tegengegaan?

“Ziekte overvalt je en niemand vindt het fijn om ziek te zijn. Maar verzuim is wel een keuze. Werkgevers kunnen daar een invloed op uitoefenen als werkvermogen en werkbelasting van de medewerker in balans zijn en blijven. De uitdaging bestaat erin voor werkgevers, overheid en alle sociale partners om de principes van werkbaar werk in de praktijk te brengen.

Organisaties kunnen zich tegen langdurig verzuim wapenen door een aantal knipperlichten op tijd te herkennen en er proactief op in te spelen. Denk bijvoorbeeld aan een groot verloop, rekruteringsmoeilijkheden, kwaliteitsverlies, toenemende arbeidsongevallen enzovoort.”

Wat onderneemt de overheid intussen om dit probleem aan te pakken?

“Er liggen twee mooie initiatieven op tafel. Zo zou de uitbreiding van het gewaarborgd maandloon naar twee maanden in plaats van één nog in deze regeerperiode worden ingevoerd. Als flankerende maatregel heeft minister Maggie De Block een ontwerp van KB uitgewerkt rond ‘return-to-work’ voor mensen die langdurig afwezig zijn. Concreet zou een adviseur van het ziekenfonds langsgaan bij medewerkers die langer dan drie maanden afwezig zijn. In samenspraak met de arbeidsgeneesheer bekijkt hij vanaf zes maanden afwezigheid hoe de medewerker geholpen kan worden om terug naar de werkvloer te keren.”

Zullen die maatregelen volstaan?

“De responsabilisering van de werkgevers is een goede zaak. Zij zullen nog meer inzetten op preventie. Maar ik vrees dat het ontwerp van KB te vrijblijvend is voor de medewerkers. Het vrijwillig karakter is de achilleshiel van deze maatregel.”

Welke rol ziet u weggelegd voor de externe diensten?

“Wij kunnen onze medewerking verlenen aan het return-to-worktraject – en dat doen we als Mensura al volop. Daarom wil ik de overheid oproepen om externe diensten de ruimte te geven dat voluit te doen. Wij vragen niet meer geld, maar laat ons de zinloze verplichte zaken afbouwen, zodat we ons kunnen toeleggen op de zinvolle. Veel van de net genoemde knipperlichten voor ondernemingen behoren tot onze corebusiness. Geef ons de kans daarop te focussen: als externe dienst hebben we daarvoor de expertise in huis.”