Gezondheid op het werk: FOHNEU-congres brengt nieuwe inzichten

Van 16 tot 18 maart 2016 vond in Rotterdam de zesde editie plaats van het internationale FOHNEU-congres (Federation of Occupational Health Nurses within the European Union). Ook Mensura droeg actief bij tot het event met presentaties over de rol van bedrijfsverpleegkundigen, consultatievoering, prikaccidenten en meer. Ontdek hier welke inzichten wij meenemen voor de toekomst.

Een internationaal basisleerplan

Verschillende presentatoren op het event benadrukten het belang van een specifieke opleiding voor bedrijfsverpleegkundigen. Zo sprak de Griekse professor Sourtzi over de noodzakelijke harmonisatie van een dergelijke training. Een internationaal vastgelegd curriculum – laatst geüpdatet in 2014 – vormt de kern voor een gespecialiseerde opleiding voor bedrijfsgeneeskundigen. Dat leerplan is zo ontwikkeld dat landen het makkelijk kunnen aanpassen aan lokale verplichtingen.

Op naar een multidisciplinaire aanpak

Verschillende sprekers op het congres stuurden daarnaast aan op een herverdeling van de brede waaier aan taken van verpleegkundigen binnen de arbeidsgeneeskunde. Zo merkt de Nederlandse professor Hulshof een evolutie op richting een meer multidisciplinaire aanpak.

Ook Mensura-spreker Marie-Noëlle Schmickler pleitte voor een nieuwe taakverdeling binnen het team arbeidsgeneesheer-bedrijfsverpleegkundige. In haar presentatie legde ze het plan van aanpak uit om het takenpakket van bedrijfsverpleegkundigen binnen de externe dienst uit te breiden. 

Medewerkers en hun werkomgeving

Psychosociaal welzijn op het werk kon eveneens op veel aandacht rekenen. Zo omkaderde de Britse professor Ivan Robertson het verband tussen een werkomgeving en het psychosociale en fysieke welzijn van medewerkers. Tijdens zijn presentatie wees hij vooral op het belang van cijfermateriaal en de ‘return on investment’ (ROI) bij het ontwikkelen van een langetermijnstrategie om specifieke werkplaatsfactoren aan te pakken. 

Gepersonaliseerde gezondheidspromotie

Tot slot kwamen ook gezondheidspromotie en arbeidsgeneeskundige ziektes uitgebreid aan bod. Zo toonde de Nederlandse professor Burdorf tijdens zijn presentatie het belang aan van werkgerelateerde factoren en gezondheidsgedrag voor werkprestaties. Hij drong aan op een aangepast programma voor gezondheidsbevordering, afgestemd op de specifieke behoeftes van de verschillende werknemerpopulaties.

Ook de Finse professor Jukka Takala sprak over de preventie van beroepsziekten en werkongevallen, zowel binnen Europa als wereldwijd. Hij promootte cijfermatige analyses van beroeps- en werkgerelateerde ziekten om tot veiligheids- en gezondheidsprogramma’s te komen die bijdragen tot een verbetering van het welzijn van medewerkers.

Dankzij inzichten zoals die van Takala keerde de Mensura-ploeg na het event huiswaarts met nieuwe ideeën en inzichten om u nog beter van dienst te zijn. In volgende blogposts gaan we dieper in op de presentaties van onze Mensura-sprekers.

Via de officiële websites vindt u extra informatie over het FOHNEU-congres en FOHNEU als organisatie.