Heropening horeca: open uw terras veilig met deze checklist

Er komt heel wat bij kijken om veilig klanten te ontvangen op een terras. Om de uitvoering van alle preventiemaatregelen voor horeca-uitbaters overzichtelijk te maken, hebben we een handige checklist gemaakt. In deze blogpost geven we nog wat bijkomende uitleg en tips.

Er zijn veel regels en maatregelen van kracht om veilig een terras te kunnen inrichten, klanten te ontvangen en ervoor te zorgen dat alle coronamaatregelen door iedereen in acht worden genomen. Daarom bundelden we alle aandachtspunten in een praktische checklist.

Download de checklist heropening terrassen.

Nuttige documenten en sites

Ook deze documenten kunnen belangrijk zijn om de heropening in goede banen te leiden:

Tegelijk dient u nog steeds maandelijks te registeren welke werknemers aanwezig zijn op de werkvloer, omdat telewerk voor hen onmogelijk is.

Meer informatie over een veilige heropstart vindt u binnenkort ook op https://heropstarthoreca.be.

Wat met testen op de werkvloer?

Er gelden strikte regels voor de inzet van sneltesten en zelftesten op de werkvloer. Als werkgever kunt u werknemers niet opleggen om zich te laten testen. Het is de arbeidsarts die, in overleg met de werkgever, bepaalt of testen inzetten nuttig is, wie in aanmerking komt en welk type testen er gebruikt dient te worden. Het is ook de arbeidsarts die bepaalt met welke frequentie en hoe lang er getest wordt.

Tegelijk is de beschikbaarheid van arbeidsartsen voor de organisatie en de begeleiding van testing op de werkvloer niet onbeperkt. Daarom kan het voor de horeca een zinvolle aanbeveling zijn om, in overleg met uw medewerkers, een overeenstemming te bereiken over het gebruik van zelftesten in de private sfeer. Werknemers kunnen op eigen initiatief en op vrijwillige basis bijvoorbeeld twee keer per week zichzelf testen. Bij een positieve test dienen ze onmiddellijk de huisarts te contacteren en in isolatie te gaan, in afwachting van een tweede test. Na een thuis uitgevoerde, positieve zelftest, moet er altijd door een art bijkomend een PCR-test worden afgenomen.

Op naar een veilige heropening en een mooie zomer!