ICOH 2018: nieuwe technologieën (2/2)

Een delegatie van Mensura was aanwezig op ICOH 2018 van 29 april tot 4 mei in Dublin. Hun eerdere avonturen las u vorige week al. In deze tweede blogposts brengen ze verslag uit van de laatste dagen van opnieuw een boeiend International Congress on Occupational Health.

De acht posters en drie presentaties van Mensura werden in Ierland vol lof ontvangen. Algemeen Directeur Gretel Schrijvers steekt haar trots niet onder stoelen of banken: “Heel wat deelnemers prezen de kwaliteit, wetenschappelijke sterkte en praktische relevantie van onze sessies en posters. Een oprechte dankjewel aan iedereen die zijn of haar duit in het zakje deed!”  
 

De Mensura-delegatie.

Deze sessies bleven bij onze collega’s het meeste hangen in de tweede weekhelft:

‘Novel delivery models for occupational health: responding to the healthcare worker shortage’

Dr. William Buchta (vicepresident en chief medical officer bij Logistics Health Incorporated, VS) hield een pleidooi voor een nieuwe denkwijze: in plaats van te vertrekken van risico’s, moeten we gezondheidsopportuniteiten centraal zetten. Denk maar aan gezonde voeding en voldoende beweging. Op die manier maken we de shift van secundaire naar primaire preventie.

Hij ziet ook een toenemende impact van technologie op de werknemer van de toekomst. Die technologische vooruitgang zet de work-life-balance op de helling. In combinatie met een steeds ouder wordende beroepsbevolking leidt dat tot veel mentale problemen en uitval. Extra inzetten op het psychosociaal welzijn van werknemers en een vlotte re-integratie, zijn dan ook cruciaal.

Tegelijk creëert innovatie nieuwe oplossingen. Dankzij webinars en tele-health kunnen bedrijfsartsen zich continu en efficiënt bijscholen. Nieuwe technologieën kunnen verder helpen om de veiligheid op de werkvloer te garanderen en maken het eenvoudiger om de gezondheid van werknemers op te volgen.

‘Working too much, anywhere and at all times: workers’ health in our contemporary communication society’

Ulrik Van Soom, Arbeidsgeneesheer en Knowledge Manager bij Mensura, was onder de indruk van de sessie van Dr. Lucia Rotenberg (onderzoeker volksgezondheid bij Fiocruz, Brazilië). Ook zij had het over de impact van nieuwe technologieën op het werk.

Ulrik: “Medewerkers hebben dag en nacht toegang tot hun e-mails, werken vaker van thuis, en zijn always on. De grens tussen werk en privéleven vervaagt daardoor in sneltempo. Dr. Rotenberg waarschuwt voor de risico’s van die veranderingen voor de mentale gezondheid van werknemers. Ze besprak enkele mogelijke oplossingen om het welzijn van medewerkers blijvend te garanderen in deze nieuwe omgeving, zoals het recht op deconnectie, dat recent in Frankrijk ingevoerd werd.”

‘Farmer’s Lung Disease in a cohort of British Agricultural Workers’

Ook de sessie van Prof. David Fishwick, chief medical officer en co-director van het Centre for Workplace Health, blijft Ulrik bij. Fishwick bestudeerde beroepsastma bij bakkers, houtbewerkers en verfspuiters in Engeland, en zoomde in op het gezondheidstoezicht.

Ulrik: “Uit Fishwick’s studie bleek dat het gezondheidstoezicht in Engeland nog voor verbetering vatbaar is. Hij benadrukt het onschatbare belang van zo’n toezicht om medewerkers gezond aan de slag te houden. Want door de risico’s op de werkplek tijdig in te schatten, kunnen leidinggevenden medewerkers die door ziekte getroffen worden sneller helpen én preventieve maatregelen nemen om extra uitval te voorkomen.”

Wereldwijde zoektocht naar artsen

Tussen de sessies door, ontmoette Gretel Schrijvers heel wat collega-bedrijfsartsen en -preventieadviseurs. “Een opvallend en herkenbaar probleem is toch het tekort aan bedrijfsartsen”, aldus Gretel. “Toch kwamen mogelijke oplossingen als alternatieve werkwijzen, innovatie of het slim inzetten van technologieën slechts beperkt aan bod op het congres. Het feit dat collega’s van over de hele wereld met diezelfde uitdaging worstelen, is het beste bewijs dat Mensura volop moet blijven nieuwe technologieën verkennen en uitproberen.”

 

Ook op de volgende editie (2021 in Melbourne) gaat Mensura opnieuw kennis en inspiratie opdoen. Benieuwd welke uitdagingen en opportuniteiten dan de hoofdrol zullen spelen!  


Lees ook: