ICOH 2018: veranker preventie en gezondheid in het beleid (1/2)

Een delegatie van Mensura is aanwezig op ICOH 2018, met posters en enkele lezingen. Vanuit Ierland brengen ze in twee blogposts verslag uit van het 32ste International Congress on Occupational Health.

Dat ICOH geen kleinschalig evenement is, bewijzen de cijfers. In totaal zijn er meer dan 1000 abstracts ingediend en nemen ruim 500 sprekers het woord. De meer dan 2100 deelnemers komen uit 112 landen. Mensura neemt zelf acht posters en drie presentaties voor zijn rekening.

Mensura deelt kennis

Zo besprak Gerrit Pollentier de best practices van een multidisciplinair project om de ergonomische werkomstandigheden te verbeteren in een distributiecentrum van een groot sportmerk. Mathieu Verbrugghe behandelde de factoren die bijdragen aan afwezigheid van lange duur (meer dan 1 maand) op basis van een bevraging van een kleine 2000 werknemers.

Karolien Lauwers had oorspronkelijk enkel een poster ontwikkeld, maar kreeg van ICOH de vraag om vanwege de relevantie en interessante inhoud een lezing uit te werken over ‘whole body vibration’ en houdingsstress bij buschauffeurs en het risico op lagerugpijn.

Deze lezingen vielen onze tot dusver het meest in de smaak bij onze collega’s:

‘Vision Zero: A world of work without fatal and serious accidents and diseases’

Hans-Horst Konkolewsky huldigt de stelling dat preventie geen kostenpost, maar een investering is. Werkongevallen en beroepsziekten zijn niet onvermijdelijk en hebben altijd een of meerdere oorzaken. Een sterk uitgebouwde preventiecultuur laat toe om oorzaken te elimineren.

Dat kan aan de hand van de 7 vuistregels voor ‘Vision Zero’ uit de praktijk:

1. Take leadership – demonstrate commitment

2. Identify hazards – control risks

3. Define targets – develop programmes

4. Ensure a safe and healthy system – be well-organized

5. Ensure safety and health in machines, equipment and workplaces

6. Improve qualifications – develop competence

7. Invest in people – motivate by participation

Een flexibele aanpak is daarbij aangewezen. Elk bedrijf dient die aan te passen aan de specifieke noden of aan geldende wetgeving. Als een ‘ongoing process’ is Vision Zero nooit ten einde, vandaar het belang van de betrokkenheid van het leidinggevende niveau en van dialoog met werknemers. Kmo’s hebben nood aan een meer kleinschalige aanpak om Vision Zero te implementeren en kunnen daarvoor de DIAGNEO-tool gebruiken.

Meer info: https://visionzero.global

‘Total Worker Health®: From concept to reality’

Dr. Bonnie Rogers omschrijft Total Worker Health® (TWH) als “richtlijnen, programma’s en werkwijzen die werkgerelateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s integreren met de promotie van ongevallen- en ziektepreventie om een beter welzijn voor werknemers te bekomen.” Deze holistische aanpak onderkent risicofactoren die tot gezondheidsproblemen kunnen leiden en tot voor kort als niet-werkgerelateerd werden beschouwd.

Een concrete aanbeveling luidt om ook gezondheid op te nemen in de beleidsverklaring van bedrijven, net als veiligheid. Dat is noodzakelijk om ziekteverzuim terug te dringen en productiviteit te verhogen. Met het oog op de verouderende werkpopulatie is dat noodzakelijk, aldus Dr. Rogers.

Meer info over Total Worker Health®

Enthousiast én kritisch

Bart Vriesacker, psychosociale preventieadviseur, steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: “We zijn hier met velen samen rond één thema: hoe kunnen we de werkwereld veiliger maken? De cijfers van onderzoeken worden je hier naar het hoofd geslingerd. Ik steek ze allemaal in mijn rugzak, maar eentje geef ik alvast mee. Volgens Canadees onderzoek op internationale schaal (Zorianna Hyworon, InfoTech Inc) leidt depressie gemiddeld tot een verlies in productiviteit van 18,7% en een gemiddelde kost van ongeveer $8000. Dit sterkt me in de overtuiging dat mijn job nodig is.”

Toch tekent hij ook een punt van kritiek op. “Stress wordt doorgaans opgevoerd als the bad guy. We wéten dat stress ongezond kán zijn maar jammer genoeg bekijken nog te veel wetenschappers stress eenzijdig. Men vergeet om ook coping in acht te nemen. Hoe je er wel of niet mee kunt omgaan is een belangrijke factor in de ontwikkeling van negatieve stress! Het is diezelfde stress die collega’s Karolien Lauwers en Mathieu Verbrugghe er toe drijft om een excellente presentatie af te leveren en Mensura als organisatie op de wereldwijde kaart te zetten.”

De tweede en laatste blogpost over ICOH 2018 verschijnt op 8 mei.