ICOH dag 4: holistische blik en aanpak vereist

ICOH is ondertussen aan zijn vierde dag toe. Onderwerp van gesprek waren preventie in de bouwsector en psychosociale aspecten. Voorop stonden de veranderende werkomgeving, de verouderende beroepsbevolking en de uitdagingen die deze evoluties met zich meebrengen.

icoh

Preventie rendeert

Preventie loont op het vlak van veiligheid en gezondheid, maar ook financieel, bewijst ICOH. Zo was er vandaag de sessie Economic Dimensions of Occupational Health and Safety van de Canadees Dr. Emile Tompa. Hij is dé referentie voor kosten-batenanalyses rond gezondheid, individuele productiviteit en organisatieperformantie. Zijn cijfers tonen aan dat preventie-investeringen in 65 tot 80% van de gevallen renderen.

Dat onderschrijft ook OPPBTP, een Frans orgaan voor preventie in de bouwindustrie. Hun economisch model brengt de kosten en baten van preventiemaatregelen in kaart. En wat blijkt? Investeren in preventie zorgt voor betere werkomstandigheden én productieverbeteringen. Stof tot nadenken om te zien of we als Mensura een soortgelijke tool kunnen ontwikkelen.

 

icoh

Bouwpreventie

  • Preventiedeskundige Bart Vriesacker stelde op ICOH Mensura’s checklist voor de bouw voor. Navraag bij 132 kleine werven bracht een resem problemen aan het licht, die om een doelgerichte aanpak vragen.
  • 60% van de ongevallen valt te vermijden in de ontwerpfase. Dat illustreerde het International Symposium on Safety and Health in the Construction Industry. Een veelzeggend cijfer dat het belang van bouwpreventie eens te meer in de verf zet.
  • Relatief gezien gebeuren er meer van deze ongevallen met buitenlandse werknemers door communicatieproblemen, aldus ISSA. Met een brochure als trainingsmateriaal voor deze bouwvakkers trachten ze daar een antwoord op te bieden.

 

icoh

Tijd voor een holistische aanpak en visie

Ruime aandacht was er ook voor het psychosociale luik van preventie. Op ICOH 2015 hoorden we verschillende pleidooien voor een holistische aanpak, onder andere van professor L. Casey Choosewood. Hij stelde dat naast veiligheids- en gezondheidstoezicht ook gezondheidspromotie van doorslaggevend belang is. Niet alleen op de werkvloer, maar ook daarnaast. Een visie die Mensura helemaal onderschrijft.

Professor Richard Price stond stil bij de voortdurend veranderende werkomgeving. Hij stipte aan dat we vandaag vooral aandacht besteden aan de fysieke omgevingsfactoren en de psychosociale risico’s van de jobvereisten. Even belangrijk, en vaak onderbelicht, is de rol van veranderende arbeidscontracten: onzeker werk, meerdere deeltijdse contracten, lage lonen …

Chronische aandoeningen door een psychosociale bril

Een vergrijzende werknemerspopulatie leidt ook tot meer chronische aandoeningen. Die moeten we vaker bekijken door een psychosociale bril, vertelde Glenn Pransky. De rol van de leidinggevende (risico’s signaleren en er preventief op inspelen) staat voorop. Even belangrijk is de focus op de specifieke situatie van een werknemer. Snel en doordacht handelen is cruciaal. Onderzoek wijst namelijk uit dat duurzame werkhervatting bij oudere medewerkers met een chronische aandoening een significante invloed heeft op zijn of haar levenskwaliteit.

Een laatste stelling die blijft nazinderen, is die van Karina Nielsen. Zij maakte duidelijk dat het welslagen van psychosociale interventies ook afhangt van de keuze voor het gepaste proces. Op haar framework voor psychosociale interventies is de visie van ons psychosociale departement gebaseerd.

 

icoh

Naar huis met een prijs?

Onze collega, dokter Mouloud Kalaai, nam met zijn poster over externe defibrillators op de werkvloer deel aan de Student Competition Award. Morgen volgt de prijsuitreiking en weten we of hij de award in de wacht sleept. Wij duimen alvast!

Benieuwd hoe het Mensura verder vergaat op ICOH? Hou onze blog de hele week in de gaten.

 

Lees ook:
Dag 3
Dag 2
Dag 1