Positieve coronatest bij uw werknemer? Verwittig meteen de arbeidsarts

Bij een vermoedelijke of bevestigde besmetting van een medewerker met COVID-19 hoeft u niet te wachten op de contact tracing om de arbeidsarts te verwittigen. Breng zelf de arbeidsarts meteen op de hoogte en help erger voorkomen.

Wie moet u verwittigen als een werknemer besmet is?

Bij een positieve coronatest geeft de behandelende huisarts de contactgegevens van de medewerker door aan de overheid. Daarna neemt een contactonderzoeker contact op met de werknemer om de laag- en hoogrisicocontacten in kaart te brengen.

Is de medewerker in kwestie in de dagen voor de positieve test op de werkplek geweest, dan zal de contactonderzoeker de arbeidsarts van uw organisatie op de hoogte brengen. De arbeidsarts bekijkt dan of en welke maatregelen er genomen moeten worden (thuiswerk, testen van hoogrisicocontacten…).

Maar daar hoeft u uiteraard niet op te wachten. Neem zodra u weet hebt van een vermoedelijke of bevestigd besmette medewerker contact op met uw arbeidsarts voor advies over eventuele maatregelen. Aan de hand van een specifieke risicoanalyse zal hij nagaan welke werknemers een groot of klein risico lopen op besmetting. Hij zal ook aanbevelingen doen om elke risico in uw onderneming te voorkomen.

Wat moet u doen bij een verhoogde besmetting of clusterbesmetting in uw organisatie?

Zijn er meerdere besmettingen onder uw medewerkers? Raadpleeg uw arbeidsarts om de nodige maatregelen te nemen. Enkele voorbeelden zijn verplicht thuiswerk, hoogrisicocontacten in quarantaine plaatsen of het laten afnemen van tests. Daarnaast zal de arbeidsarts er ook op toezien dat de gewestelijke gezondheidsoverheden indien nodig worden verwittigd.

De kostprijs van onze dienstverlening valt onder het reglementair verplicht toe te passen tarificatiesysteem.

Meer info: Veilig en gezond werken in coronatijden.

Oproep: zorg dat u snel bereikbaar bent

Onze arbeidsartsen kunnen ook in het weekend door het contacttracing-team van de overheid verwittigd worden van een besmetting in uw organisatie. Om u zo snel mogelijk te verwittigen is het handig als zij over uw gsm-nummer beschikken, zeker voor meldingen in het weekend. Voeg daarom uw (professionele) gsm-nummer toe in MyMensura, of neem contact op met uw dossierbeheerder.