Quiz: test uw kennis rond re-integratie!

Hoe goed bent u op de hoogte van de procedure of van uw rechten en plichten in een re-integratietraject? Test het aan de hand van deze vijf meerkeuzevragen.