Re-integratie na lage rugpijn: Fedris en Mensura werken traject op maat uit

Lage rugpijn is een van de hoofdoorzaken van langdurig verzuim. Via een standaardre-integratietraject van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, worden werknemers met deze klachten geholpen om opnieuw aan de slag te gaan. Als uitbreiding op dat standaardproces testte Fedris, samen met onder meer Mensura, tussen 2013 en 2016 een individuele aanpak uit. Werknemers én werkgevers kunnen immers baat hebben bij persoonlijke opvolging.

Binnen Fedris bestaat er een werkgroep ergonomie met ergonomen van de vier preventiediensten die aan deze pilot hebben deelgenomen. Dit team staat onder leiding van Dirk Delaruelle, hoofdergonoom bij Mensura. Tijdens het pilootproject begeleidden deze experts enkele langdurig afwezige medewerkers individueel om hun job te kunnen hervatten.

36 sessies core-stability

Hanne Kenis, ergonoom en re-integratiedeskundige bij Mensura: “Wanneer een medewerker uitvalt door lage rugpijn, kan de arbeidsgeneesheer hem of haar via Fedris inschrijven voor een revalidatieprogramma bij een erkend centrum. Tijdens 36 sessies van een tweetal uur oefent de deelnemer voornamelijk op core-stability en de wervelkolom versterken. Ook correcte tiltechnieken komen aan bod.”

“Maar het is voor de werknemer niet altijd evident om die oefeningen om te zetten naar zijn specifieke taak”, vervolgt Hanne. “Vaak is ook de werkomgeving niet ergonomisch ingericht. Daarom gaan we mee de werkvloer op voor een training on-site. Bijkomend proberen we de werkomstandigheden te optimaliseren voor de medewerker. En ook de collega’s kunnen baat hebben bij die ergonomische ingrepen.”

Individuele oplossingen

In navolging van het standaardtraject testte Fedris drie jaar lang een uitgebreider re-integratietraject. Daarbij lag de focus op individuele oplossingen voor de medewerkers. Tijdens het project ging elke partnerdienst op zijn eigen manier te werk, om mogelijke verschillen in de resultaten aan het licht te brengen.

Haalbare aanpassingen voor werknemer en -gever

Hanne: “Ik bracht eerst de capaciteiten van de medewerker en de vereisten van de job in kaart. Vanuit deze analyse ging ik in gesprek met de medewerker, zijn leidinggevende en de hr-dienst, om te zoeken naar concrete oplossingen in functie van een haalbare werkhervatting. In elke stap van dit proces gaf de arbeidsgeneesheer advies. We zochten naar haalbare aanpassingen van taken, werkomgeving en arbeidsritme.”

“Essentieel om werkbare afspraken rond re-integratie te maken is goede samenwerking en communicatie tussen de actoren. Voor verschillende medewerkers werd een erkenning arbeidshandicap aangevraagd onder de vorm van een financiële subsidie. Dat schept meer mogelijkheden voor organisaties om specifieke aanpassingen te doen ten voordele van de medewerker in kwestie.”

De resultaten

De evaluatie van het pilootproject is positief. Hanne: “Een open communicatie met alle betrokkenen zorgde ervoor dat we tot oplossingen kwamen die zowel de werkgever als de werknemer positief ervoeren. Van de zes cases die Mensura opvolgde, konden vier medewerkers opnieuw aan de slag in dezelfde of een aangepaste functie.”

“Om wetenschappelijk voldragen conclusies te trekken, was het aantal casussen echter te laag. Wel is het huidige koninklijke besluit van 17 mei 2007 grondig onder de loep genomen. Dat besluit reglementeert de preventie van beroepsziekten, waaronder lage rugpijn. Eind dit jaar worden enkele aanpassingen doorgevoerd.” Momenteel wordt een wetenschappelijk vervolg van de ergonomische interventies besproken binnen Fedris.

Maak werk van re-integratie

Samen met u werkt Mensura graag aan de succesvolle re-integratie van langdurig zieke medewerkers. Wij helpen u bij het uitwerken van uw beleid, bij specifieke re-integratietrajecten en bij het voorkomen van fade-out door contact te houden. Stel ons uw vraag via health@mensura.be.