Veilig werken op hoogte: een topprioriteit

Een vijfde van alle dodelijke ongevallen op werven is te wijten aan onveilig werken op hoogte. Valincidenten bij werken op hoogte blijven daarmee een van de voornaamste oorzaken van ernstige arbeidsongevallen. Daarom lanceert de overheid in het najaar van 2016 minstens twee bliksemacties op werven om het aantal ongevallen terug te dringen.

Bij eerdere controleacties in 2013 onderzocht Mensura proactief of bouwbedrijven aan alle veiligheidsvoorwaarden voldeden. De resultaten stelden we in juni 2015 voor op ICOH, het International Congress on Occupational Health.

Een checklist voor kleine werven

In 2013 werkte Mensura een tool uit om bedrijven voor te bereiden op de controles. Een multidisciplinair team ontwikkelde een checklist. Die werd overlopen op 132 kleine werven. Wat bleek?

  1. 74% gebruikt onbeschadigde ladders. 55% van alle ladders wordt juist geplaatst en gebruikt.
  2. 55% schermt randen en putten voldoende af, 49% bedekt ze zelfs.
  3. 19% van alle veiligheidsgordels worden regelmatig gecontroleerd, maar slechts in 15% van de gevallen worden ze effectief gebruikt.

De bevindingen van arbeidsinspecteurs

Op 18 juni 2015 organiseerde de overheid al een actiedag rond steigerveiligheid en valgevaar.

  • 20% voldeed aan de wettelijke vereisten.
  • Bij 50% moest (een deel van) de activiteiten stopgezet worden.
  • 30% kreeg een schriftelijke waarschuwing.
  • Bij 1,5% werd een proces-verbaal opgesteld.

In het najaar van 2016 volgen nog twee sensibiliserende bliksemacties. Vanaf 2017 zullen de arbeidsinspecteurs bij controles effectief ingrijpen.

Een verstandige werkgever blijft de inspectiediensten alvast voor!

Lees ook: