Ventilatie in tijden van Covid-19: herbekijk het webinar

Ventilatie- en aircosystemen zorgen in warme maanden voor een aangename temperatuur op de werkvloer. Maar zijn deze systemen ook veilig te gebruiken nu het coronavirus nog circuleert? In ons webinar stonden Johan Sterckx (Mensura) en prof. Bert Blocken (KULeuven) stil bij deze thematiek. Herbekijk hier de opname.

Deel 1:

  • Wat zegt de wetgeving?
  • Welke adviezen geeft de Hoge Gezondheidsraad?
  • Wat kunnen we leren uit ervaringen op het terrein?
  • Hoe gebeurt de monitoring en evaluatie van CO2-concentratie correct? En wat is het belang ervan?

Deel 2:

  • Wat zijn goede en minder goede ventilatiesystemen?
  • Hoe gedragen droplets en aerosolen zich bij virusoverdracht?
  • Welke mogelijkheden bieden luchtzuiveringssystemen?

Deel 3: Q&A

Sprekers: 

  • Johan Sterckx, arbeidshygiënist en arbeidsarts bij Mensura en secretaris van de Belgian Society of Occupational Hygiene
  • Bert Blocken, professor building physics aan de faculteit burgerlijke ingenieurswetenschappen van de KUL en de universiteit van Eindhoven en wetenschappelijk directeur van de Wind Tunnel in Eindhoven

De presentatie kunt u hier downloaden.
 

Zoekt u praktisch advies om problemen met de luchtkwaliteit binnen uw bedrijf aan te pakken? Onze specialisten staan u graag bij! Ontdek hier onze oplossingen.

Vermijd de verspreiding van covid-19 op de werkvloer

Met onze heropstartgidsen stelt u medewerkers veilig en gezond aan het werk in coronatijden. Meer informatie en tips ontdekt u op coronaophetwerk.be.