Vermijd coronabesmetting: detecteer hoogrisicocontacten op de werkvloer

In de strijd tegen het coronavirus moeten ondernemingen alle risico’s goed in kaart hebben. Bedrijven die heropstarten of opnieuw meer medewerkers op de werkvloer ontvangen, doen er goed aan een specifieke covid-19-risicoanalyse uit te voeren of minstens de mogelijke hoogrisicocontacten in kaart te brengen.

Van heropstartgids tot risicoanalyse covid-19

Om in de huidige coronapandemie veilig werken mogelijk te maken, ontwierp Mensura een specifieke risicoanalyse covid-19. Deze omvattende risicoanalyse brengt alle mogelijke risico’s op besmetting in kaart. Zo ondersteunen onze experten uw interne preventieadviseur bij het opzetten van een veilige werkomgeving.

Daarbij volgen we een concreet stappenplan:

  • We bekijken of u al met onze opstartgidsen en e-learnings aan de slag ging
  • Bevatten die onvoldoende info of als u nog vragen hebt rond de uitwerking van de noodzakelijke preventiemaatregelen voeren we een audit uit. Die bestaat uit tien vragen op organisatorisch niveau. Als daaruit blijkt dat u voldoende acties onderneemt tegen covid-19, dan houdt het traject op.
  • Zoniet, dan moet een risicoanalyse worden uitgevoerd op het niveau van de werkposten. Kunt u dat niet zelf, dan komen we graag ter plaatse om u te begeleiden bij deze uitgebreide analyse.

Contact tracing op de werkvloer

Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen is het uiteraard mogelijk dat u geconfronteerd wordt met een besmetting van een werknemer. Op dat ogenblik is het belangrijk om zicht te krijgen op de contacten die hij in uw bedrijf had met andere werknemers. In functie van het type risico (hoog- of laagrisicocontact) zullen deze werknemers immers aandacht moeten hebben voor hun symptomen of zelfs in quarantaine moeten.

U doet er als werkgever goed aan u hierop voor te bereiden zodat u een objectieve basis hebt om de inschatting van het type contact te doen. Als de inschatting op basis van een subjectieve inschatting gebeurt, loopt u het risico dat meer werknemers dan nodig in quarantaine geplaatst worden.

Belangrijk daarbij is dat u privacygevoelige manier van werken voorafgaand met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk deze aanpak bespreekt en laat goedkeuren. Kleinere organisaties die niet over een Comité beschikken, doen er goed aan met hun werknemers in dialoog te gaan over deze werkwijze. Daarna duidt u een vertrouwenspersoon aan die bij een besmetting de recente contacten kan verwittigen.

Tracing-app met respect voor de privacy

Om deze contact tracing nog efficiënter te laten verlopen kunt u ook gebruikmaken van Savitas, een app die via het scannen van een QR-code contact tussen werknemers anoniem registreert.

Op sommige plaatsen op de werkvloer is het onvermijdelijk dat werknemers een tijdlang dicht bij elkaar in de buurt komen. Daar kunt u een specifieke QR-code voorzien. Werknemers die op die plek komen, scannen de code vrijwillig met hun smartphone. Alle scans gebeuren volledig anoniem, waardoor de privacy van alle medewerkers gegarandeerd is.

De risicoanalyse contact tracing beveelt u ook aan op welke plaatsen een dergelijke QR-code zinvol is.