Webinar – Hoe maakt u werk van een re-integratiebeleid?

De verzuim- en burn-outcijfers liegen er niet om: steeds meer medewerkers hebben het moeilijk om de toenemende druk het hoofd te bieden. Daarnaast dreigt het oplopende aantal langdurig zieken ondernemingen ook in de problemen te brengen.

Bovendien kijken langdurig zieken aan tegen nog een andere dreiging: de fade-out. Door de langere periode van afwezigheid, verliezen ze de voeling met de werkvloer. Dat verhoogt voor hen de mentale drempel om terug te keren, en het risico om geleidelijk aan uit beeld te verdwijnen.

De huidige wetgeving tracht de belangen van werkgever en werknemer te beschermen, door beide partijen te responsabiliseren. Elke onderneming dient een aanpak rond re-integratie uit te werken voor langdurig zieken.

Tijdens verschillende infosessies verspreid over het land informeerde Mensura werkgevers over hun rechten en plichten. Deze sessies zijn gefilmd en kunt u hier als webinar herbekijken.

Bekijk het webinar ‘Hoe maakt u werk van een re-integratiebeleid?’

Vul uw e-mail in en krijg toegang tot het webinar met Erwin Verbeeck. U maakt er kennis met:

  • alle stappen van het re-integratietraject
  • praktische voorbeelden
  • hoe u een re-integratiebeleid ontwikkelt