Welke coronamaatregelen gelden op de werkvloer vanaf 1 oktober 2021?

Met het herfst- en winterseizoen voor de deur blijft het belangrijk om de nodige preventiemaatregelen in acht te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Welke maatregelen zijn van kracht vanaf 1 oktober?

Tot nader order blijft de generieke gids de maatstaf voor veiligheid op de werkvloer. Hieronder lijsten we de bijgestelde regels voor mondmaskers en ventilatie op.

Waar en wanneer moeten uw werknemers nog een mondmasker dragen?

De gouden regel voor ondernemingen en bedrijven blijft het aanhouden van social distancing (1,5 m) op elk moment. Om hoogrisicocontact(en) en clusters in bedrijven te voorkomen, zijn mondmaskers als bijkomende maatregel sterk aanbevolen in situaties waar organisatorische maatregelen en collectieve beschermingsmiddelen onvoldoende bescherming bieden. De samenhang met andere preventiemaatregelen en respect voor de preventiehiërarchie blijven in dat opzicht onverminderd van kracht.

Vanaf 1 oktober blijft het dragen van het mondmasker voor personen vanaf 13 jaar verplicht in volgende omstandigheden:

  • de binnenruimtes van openbaar vervoer, stations en luchthavens;
  • de binnenruimtes van georganiseerd collectief vervoer;
  • de plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend
    • dienstverleners en klanten moeten een mondmasker dragen bij direct fysiek contact;
    • dienstverleners en klanten moeten een mondmasker dragen als er geen 1,5 m afstand kan worden gegarandeerd bij een contact van minstens 15 minuten;
  • bij indoor evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen.

Deze verplichtingen gelden voor het hele land (de zogeheten ‘federale sokkel’). Regionale overheden kunnen strengere verplichtingen opleggen als de epidemiologische situatie dat vereist.

Bedrijven en administraties op het Brusselse grondgebied krijgen de uitdrukkelijke vraag om telewerk als norm te behouden vanwege de te lage vaccinatiegraad.

Wat met ventilatie en verluchting op de werkplek?

Ventilatie en verluchting op de werkvloer blijven belangrijke rol. Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht in de ruimtes waar medewerkers samenzitten. Beschikken bepaalde gebouwen of ruimtes niet over ventilatiesystemen? Dan is het aangewezen om zo veel mogelijk ramen en deuren te openen. Houd daarbij wel steeds rekening met security en brandveiligheid.

In de horecasector (inclusief danscafés), sportcentra (inclusief fitnesscentra) en de inrichtingen van de evenementensector (inclusief discotheken en dancings) moet altijd een luchtkwaliteitsmeter aanwezig zijn. De meter dient duidelijk zichtbaar te zijn voor de bezoekers, tenzij er in een alternatief systeem wordt voorzien om de luchtkwaliteit te meten waarbij de resultaten van die meting publiek toegankelijk zijn. Als uitbater moet u beschikken over een actieplan, opgesteld op basis van een risicoanalyse, voor het geval de maximumwaarden worden overschreden.

Er wordt een transitieperiode van minstens drie maanden voorzien.