Coronatijden op het werk: alle informatie

Om de bestrijding van COVID-19 tegen te gaan, is sinds 7 maart 2022 de nieuwe generieke gids van kracht. Met de maatregelen die daarin beschreven staan, kunnen werknemers in veilige en gezonde omstandigheden blijven werken tijdens een epidemie of pandemie. Vandaag bevindt België zich in de waakzaamheidsfase, het basisniveau van bescherming. 

Voor een laatste stand van de coronamaatregelen kijk op info-coronavirus.be.

Veilig en gezond werken

In de nieuwe generieke gids is een barometer opgenomen. Afhankelijk van de fase (groen, oranje of rood) gelden er andere maatregelen:


Groene fase: de verspreiding van een virus beheersen (waakzaamheid)

 • Om de verspreiding onder controle te houden, beslist u als werkgever – samen met de preventieverantwoordelijken – welke maatregelen nog nodig zijn.
 • Ventilatie en afstand blijven belangrijk. Mondmaskers zijn aanbevolen wanneer het onmogelijk is voldoende afstand te bewaren.


Oranje fase: verspreiding van een virus beperken (interventie)

 • Er is meer voorzichtigheid geboden, of er ontstaan clusters van besmette personen.
 • U kunt deze fase zelf activeren, na advies van de arbeidsarts. Ook de overheid kan deze fase uitroepen.
 • Mondmaskers zijn verplicht bij onvoldoende afstand.


Rode fase: sluitingen vermijden (kritische fase)

 • Alle hens aan dek om een nieuwe lockdown te vermijden.
 • U als werkgever kunt deze fase zelf uitroepen na advies van de arbeidsarts en de overheid kan ingrijpen.
 • Mondmaskers zijn verplicht bij elke verplaatsing.

Ziektesymptomen en teststrategie

Deze poster maakt duidelijk wat je moet doen bij ziektesymptomen of een positieve coronatest.

Besmetting voorkomen

Pas vooral de bekende basisprincipes toe om besmetting te voorkomen: 

 • Was regelmatig de handen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie en/of organiseer activiteiten bij voorkeur buiten.
 • Houd afstand. Als dat niet mogelijk is, dan is een mondmasker aanbevolen (vb. georganiseerd vervoer door werkgever, liften, werkposten,…)
 • Wie zich ziek voelt, blijft thuis.

Relevante documenten voor deze fase

Mentale impact nog niet voorbij

Niet iedereen voelt zich comfortabel nu de meeste maatregelen wegvallen of versoepelen. Neem dergelijke gevoelens altijd au sérieux. Uw werknemers hebben standaard recht op een vertrouwelijk gesprek met een psychosociaal preventieadviseur. Uw werknemer kan bij ons terecht op het nummer 02/549 71 57 of via info.edpb@mensura.be. Zo verlaagt u de kans dat mensen uitvallen omdat ze het mentaal lastig hebben. Lees er alles over in onze FAQ.

Ook voor specifieke workshops op maat – bijvoorbeeld rond thuiswerk of veerkracht – kunt u contact met ons opnemen via psychosociale-aspecten@mensura.be

Gezond en productief thuiswerken

De toename van hybride werkvormen – een combinatie van kantoor- en thuiswerk – stelt werkgevers voor een aantal complexe vraagstukken. Hoe garandeert u het welzijn en de productiviteit van uw medewerkers? En hoe bouwt u een duurzaam thuiswerkbeleid uit?

Ontdek onze oplossingen >