Gezonder aan het werk

Vitale medewerkers geven energie aan uw organisatie: ze dragen bij tot een correcte bedrijfsproductiviteit, sterke jobtevredenheid, een positieve werksfeer en een daling van het absenteïsme op de werkvloer. Een gezonde levensstijl bevorderen bij uw medewerkers is positief voor uw onderneming én uw mensen. Gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, stoppen met roken, matig met alcohol en het vermijden van langdurige stress zijn gezondheids-aspecten die u als werkgever actief kunt beïnvloeden.

De feiten

Diagnose: Belg werkt en leeft weinig gezond

Met de gezondheid van onze werkende bevolking is het niet bijzonder goed gesteld.

Enkele veelzeggende cijfers:

 • De helft van de Belgen kampt met overgewicht.
 • Gemiddeld brengen we meer dan zes uur per dag zittend door.
 • Bij 44% van de gecontroleerde Belgen ligt het cholesterolgehalte te hoog.
 • 62% van de Belgen heeft dagelijks onvoldoende beweging.

Wat we eten en hoeveel we bewegen, hebben een grote invloed op onze gezondheid. Naast de privé-omgeving speelt ook de werkomgeving een rol. Veelzeggend daarbij is dat een gebrek aan lichaamsbeweging op het werk intussen wordt erkend als een gezondheidsrisico.

Verbeter de gezondheid van uw medewerkers

Als werkgever kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde(re) levensstijl van uw medewerkers. En daar heeft iedereen baat bij. Wie gezond is, voelt zich vitaler en is minder afwezig door ziekte. Inspanningen om de gezondheid van medewerkers te stimuleren, verhogen bovendien de tevredenheid. Enkele mogelijke initiatieven ter inspiratie:

 • workshops over gezond eten en leven
 • gezonde snacks en dranken in de automaat, of een fruitschaal
 • moedig voldoende bewegen aan, promoot bijvoorbeeld het nemen van de trap
 • stimuleer woon-werkverkeer met de fiets of (deels) te voet
 • zorg voor ergonomische bureaus en stoelen
 • individueel gezondheidsadvies tijdens preventieve medische onderzoeken (check-ups) door een gespecialiseerde arts.

Mensura adviseert u

 • Neem de aandacht voor gezondheid op in de strategie van uw onderneming. Zo bent u zeker van duurzaamheid en gezondheidswinst.
 • Om een blijvend effect te hebben, dienen uw medewerkers hun leefstijl bij te sturen. Als werkgever kunt u dat stimuleren. Onderzoek toont aan dat inzetten op gezonde voeding en voldoende beweging het meest effect hebben.
 • Organisaties kunnen een consultant onder de arm nemen om hen bij te staan en te begeleiden bij de opmaak, de implementatie en de uitvoering van hun gezondheidsbeleid. Mensura kan in het volledige proces een adviserende en ondersteunende partner zijn.

Het resultaat

 • Uw gezondheidsbeleid wordt duurzaam verankerd in de bedrijfsdoelstellingen. Een duurzame uitvoering van het gezondheidsbeleid realiseert return on investment.
 • Uw medewerkers krijgen inzicht in hun huidige leefstijl en worden gesensibiliseerd tot gezond leefgedrag.
 • Gezondheidsrisico’s en ziekten worden tijdig gedetecteerd en voorkomen.
 • U bevordert de collectieve en individuele gezondheid en vitaliteit en realiseert gezondheidswinst voor uw medewerkers.
 • Een gezond voeding- en leefgedrag stimuleren draagt bij tot de actieve aanwezigheid, de tevredenheid en de productiviteit van uw medewerkers.
 • U krijgt zicht op de collectieve gezondheid van de onderzochte groep.

Mensura leidt uw medewerkers op

Werken aan de gezondheid van uw medewerkers vergt blijvende inspanningen. Volgende workshops rond een gezonde leefstijl bieden medewerkers alvast heel wat bruikbare inspiratie.

Opleidingen over gezondheidsbevordering