Johan Ghoos: "Bij elke onderneming moet je eerst de bedrijfsprocessen doorgronden"

Al ruim een kwarteeuw is Johan Ghoos aan de slag bij Mensura. Hij combineert zijn functie van arbeidsgeneesheer met een deeltijdse sportgeneeskundepraktijk. Daarnaast zetelt hij in de Disciplinaire Commissie MVS van de Vlaamse Gemeenschap en is hij arts-rechter bij het Vlaams Dopingtribunaal voor elitesporters.

“Na mijn studie combineerde ik een deeltijdse privépraktijk met medische begeleiding van sporters en wetenschappelijk werk bij de vakgroep sportgeneeskunde van de KU Leuven. In die periode schreef ik me in voor de aanvullende opleiding arbeidsgeneeskunde. Intussen ben ik 25 jaar aan de slag bij Mensura.

Vandaag hou ik nog steeds van de afwisseling tussen mijn verschillende mandaten. Mijn voldoening als arbeidsgeneesheer haal ik uit het feit dat ik letsels of problemen vroegtijdig kan opsporen. Want door een goede bijsturing kan je veel leed besparen.

Ook mijn rol als arbeidsgeneesheer is erg gevarieerd. Bij elke onderneming waar je over de vloer komt, moet je eerst de bedrijfsprocessen doorgronden. Zo kan je een gepast preventiebeleid helpen uitstippelen en een correcte inschatting maken van de gezondheidsproblemen. Noodzakelijk en leerrijk, want elke werkomgeving is een wereld op zich.

Daarnaast vind ik de sterke organisatie en de grote collegialiteit mooie troeven van het werken bij Mensura. Zowel praktische issues als problemen van vaktechnische aard kan ik opbouwend en in vertrouwen met de andere arbeidsgeneesheren bespreken. Het is een team uit de duizend.”