Aangepaste voorrangregels griepvaccinatie: vaak gestelde vragen

12-11-20

1. Wat is er precies veranderd?

Nooit eerder was de vraag naar griepvaccins zo groot. Om de meest kwetsbare personen te beschermen en overbelasting van de gezondheidszorg te vermijden, heeft de overheid nieuwe richtlijnen opgesteld voor griepvaccinatie. Concreet krijgen zwangere vrouwen, 65-plussers, chronische zieken en zorgpersoneel voorrang.

De oorspronkelijk aangekondigde ‘tweede fase’, waarbij ook niet-risicopersonen zich konden laten vaccineren, is afgeschaft.

De nieuwe regels gelden tot en met 30 november. Daarna vindt een evaluatie plaats en wordt bekeken of er bijgestuurd kan worden.

De aanpassing van de vaccinatieregels is een beslissing van de FOD Volksgezondheid. Als externe diensten moeten wij die richtlijnen volgen, net als de curatieve sector.

2. Welke werknemers komen nog in aanmerking voor prioritaire vaccinatie?

Er zijn twee groepen die nog in aanmerking komen: personen/werknemers met individuele gezondheidsrisico’s of werknemers in de zorgsector.

Individuele gezondheidsrisico’s:

 • alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
 • personen boven de 65 jaar
 • personen met een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), je hebt een BMI >35, je lijdt aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)

Let op: ook personen die met een 65-plusser of iemand met een chronische aandoening onder hetzelfde dak wonen, krijgen voorrang, net als wie samenwoont met kinderen jonger dan 6 maanden.

Personeel uit de gezondheidssector:

 • alle NACE-codes die beginnen met 86, 87 en 88 komen in aanmerking. Dus ook medewerkers van kinderopvang/kindercrèches, maatwerkbedrijven (beschutte werkplaatsen) en instellingen met of zonder huisvesting voor gehandicapte personen. Ook administratieve profielen van die instellingen komen in aanmerking.
 • ambulanciers bij de brandweer vallen onder de prioritaire risicogroep
 • bij OCMW’s komen volgende profielen in aanmerking:
  - personeel rusthuizen, inclusief administratieve profielen
  - thuisverpleging
  - poetspersoneel van OCMW’s komt niet in aanmerking
 • bij gemeentebesturen:
  - schoolartsen en schoolverpleegkundigen die zij tewerkstellen
  - alle medewerkers van dagcentra voor dementerende personen, ingericht door gemeentebesturen

3. Waarom zijn de regels opnieuw veranderd?

Voor het huidig griepseizoen heeft België 2,9 miljoen vaccins beschikbaar. Dat is meer dan de vorige jaren. Maar in tegenstelling tot eerdere jaren, werd in eerste instantie iedereen die ouder is dan 50 ook tot de risicogroep gerekend.

Ongeveer de helft van de beschikbare vaccins is al verdeeld onder de prioritaire doelgroepen (zoals ouderen en zwangere vrouwen), maar ook de resterende vaccins zullen nodig zijn om hen te beschermen. Daarom is de leeftijdsgrens van de nieuwe risicogroep opgetrokken tot 65 jaar.

Na vaccinatie van die prioritaire doelgroepen en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins wordt bekeken of personen tussen 50 en 65 ook nog gevaccineerd kunnen worden.

4. Wat moet ik als werkgever nu doen?

Bezorg ons een nieuwe namenlijst met uw risicomedewerkers (volgens de nieuwe voorwaarden, zoals hierboven beschreven), ten laatste vóór 1/12/2020. Op basis van die nieuwe lijst kunnen wij medewerkers die in aanmerking komen (opnieuw) inplannen. Vanzelfsprekend mag wie niet tot de risicogroep behoort zich niet opgeven voor vaccinatie. Controles door FOD Volksgezondheid zijn mogelijk.

5. Wat betekent deze nieuwe werkwijze voor mijn openstaande bestelling?

Uw bestelling wordt aangepast aan het aantal vaccins dat onze artsen en verpleegkundigen effectief toedienen. We baseren ons daarvoor op eventueel al toegediende vaccins en op de aangepaste namenlijst. Om dit correct te kunnen doen, is het essentieel dat u ons een nieuwe namenlijst bezorgt met risicomedewerkers zodat we een nieuwe planning kunnen opstellen.

6. Kan ik elders nog aan bijkomende vaccins geraken?

Particulieren kunnen bij hun huisarts of apotheker informeren of er nog vaccins beschikbaar zijn. Ook artsen en apothekers moeten zich strikt houden aan de voorrangsregels zoals die door de overheid worden opgelegd.

7. Wat is de impact voor facturatie?

Enkel effectief toegediende vaccins worden gefactureerd. Om dit correct te kunnen doen, is de namenlijst essentieel.

8. Wat vertel ik aan mijn werknemers die een vaccin aangevraagd hebben?

Elke medewerker die behoort tot de nieuw gedefinieerde risicogroep kan zich opgeven voor vaccinatie. Werknemers die niet (meer) tot de nieuw gedefinieerde risicogroep behoren, komen dit jaar niet in aanmerking voor griepvaccinatie. Voor personen tussen 50 en 65 jaar wordt nog een evaluatie gemaakt. Als er vaccins overblijven na inenting van de risicogroep kunnen ook zij toegang krijgen tot vaccinatie.

9. Ik heb werknemers in dienst die tot de aangepaste risicogroep behoren of die in de zorg zijn tewerkgesteld, maar sta op een wachtlijst. Wat moet ik doen?

Bezorg ons een namenlijst met deze medewerkers; zij behoren tot de groep die voorrang krijgt. Zonder die lijst kunnen we hen niet inplannen.

10. Waar kan ik terecht met vragen?

Momenteel is het bijzonder druk voor ons team dat de griepvaccinaties in goede banen leidt. Vindt u het antwoord op uw vraag niet in de lijst hierboven, dan vragen we u om uw vraag via mail te richten aan uw dossierbeheerder. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons