Arbeidsinspectie zal meer proactief controleren in 2022

26-01-22

De arbeidsinspectie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) heeft haar jaarlijkse controlecampagnes bekendgemaakt. Naast de gewoonlijke arbeidscontroles, volgen er thematische campagnes én proactieve controles.


Tijdens een arbeidscontrole toetst de inspecteur het welzijnsbeleid van uw bedrijf met de welzijnswet. Als er een tekortkoming of inbreuk wordt vastgesteld, kan dit leiden tot mondeling of schriftelijk advies, een waarschuwing of zelfs tot stopzetting van de activiteit.

Nationaal meerjarig controleplan

Veruit het grootste deel van de arbeidsinspecties komen er na een klacht. Daarom maakt de federale overheid vanaf dit jaar meer middelen vrij om in te zetten op proactieve controles. Deze beleidswijziging kadert in een nationaal meerjarig controleplan (MANCP), dat over vijf jaar loopt.

In het voorjaar van 2022 start een thematische campagne met aandacht voor spier- en skeletaandoeningen op het werk. Vanaf 2023 focust het plan op illegale (uitzend)arbeid en sociale fraude. Op termijn komen er tweejaarlijkse controles binnen hoog-risico-ondernemingen.
 

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis

De arbeidsinspectie zal ook de nodige aandacht besteden aan de correcte naleving van de telewerkregels. Daarnaast zal ze controleren of uw bedrijf een grondig preventiebeleid rond Covid-19 uitwerkte. Denk aan risicoanalyses over binnenluchtkwaliteit en contact op de werkplaats.

Telewerk is – waar mogelijk – nog steeds verplicht, met uitzondering van één terugkeermoment per week. Per dag mag maximaal 20% van de medewerkers die thuis kunnen werken aanwezig zijn. Heeft u minder dan tien werknemers? Dan mogen er maximaal vijf personen tegelijkertijd aanwezig zijn.

Twijfels over hoe veilig aan het werk te gaan tijdens de coronacrisis? Ontdek onze adviezen per sector.

Campagnes voor 2022

Behalve nationale inspecties, zet de dienst Toezicht Welzijn op het Werk ook sterk in op regionale campagnes. Om zo specifieke sectoren alert te houden en hen eventueel te ondersteunen bij het uitwerken van een actieplan.
 

Regio

Sector

Thema

Nationaal

Dienstencheques

Arbeidsmiddelen, bescherming van de gezondheid, ergonomie

Nationaal

Horeca

Opvolging OiRA

Nationaal

Bouw

Torenkranen

Nationaal

Bouw

Afbraakwerken

West-Vlaanderen

Meubelfabrikanten

Gevaarlijke producten (composietmaterialen en kwartstof)

Oost-Vlaanderen

Thuisverpleging

Veiligheid (arbeidsmiddelen)

Antwerpen

Logistiek

Gevaarlijke producten

Limburg en Vlaams-Brabant

Beenhouwerijen

Veiligheid

Brussel

Thuislevering

Ergonomie

Henegouwen

Textielindustrie

Veiligheid

Namen, Luxemburg en Waals-Brabant

Ziekenhuizen

Psychosociale risico's

Luik

Begraafplaatsen

Ergonomie

 


Is uw bedrijf klaar voor inspectie?

Mensura helpt u graag met voorbereiden op een geplande inspectie. Neem vrijblijvend contact met ons op via +32 2 549 71 00.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons