Overheid geeft risicogroepen voorrang bij griepvaccinatie

27-08-20

Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) legt specifieke richtlijnen op voor de griepvaccinatie in 2020. Deze regels moeten strikt gevolgd worden en hebben een ingrijpende impact op de verdeling en plaatsing van influenzavaccins dit najaar.

Dit jaar verloopt de griepvaccinatie in ongewone omstandigheden. De aanwezigheid van het coronavirus zorgt voor een aanzienlijk risico op overbelasting van de gezondheidszorg of testcapaciteit op covid-19. Tegelijk bestaat de kans dat de toegenomen vraag naar griepvaccins tot een tekort zal leiden.

Welke regels zijn er van kracht?

De overheid legt een gefaseerde aanpak op voor influenzavaccinatie. Van 15 september tot 15 november komen enkel de door de Hoge Gezondheidsraad als prioritair bepaalde groepen aan bod:

 • Werknemers in de gezondheidszorg
 • Personen boven de 50 jaar
 • Risicopersonen en de mensen met wie ze samenwonen:
  • Zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
  • Chronisch zieken (ook indien gestabiliseerd) vanaf de leeftijd van 6 maanden:
   • Longaandoeningen (inclusief ernstige astma)
   • Hartaandoeningen (uitgezonderd hypertensie)
   • Leverstoornissen
   • Nieraandoeningen
   • Metabole aandoeningen (inclusief diabetes)
   • Ernstig overgewicht (BMI > 35)
   • Neuromusculaire aandoeningen
   • Immuniteitsstoornissen
  • Personen die verblijven in een instelling
  • Kinderen langer dan 6 maanden onder langdurige aspirinetherapie

Er zullen in eerste instantie dus enkel vaccins worden verdeeld voor deze groep mensen. In de praktijk zullen we starten met de vaccinatie voor deze groep vanaf 15 oktober. Daarna gaat de FAGG na hoeveel vaccins er nog ter beschikking zijn en hoe die verder worden verdeeld vanaf 15 november.

Voorbereiding en praktische organisatie

Om de prioritair te vaccineren medewerkers in kaart te brengen, vragen we werkgevers die vaccins bestellen of dat al deden, om ons namenlijsten te bezorgen van werknemers die in aanmerking komen en zich willen laten vaccineren. Uiteraard is het van het grootste belang dat u alle risicogroepen oproept om zich te vaccineren.

Let op: als werkgever kunt u enkel sensibiliseren en medewerkers vragen om zich vrijwillig als risicopatiënt kenbaar te maken. Ook de arbeidsarts mag vanwege het medisch geheim geen lijsten opstellen.

Om een zo correct mogelijke bestelling te kunnen doen voor de prioritaire groep moeten we uw namenlijst ten laatste dinsdag 15 september ontvangen. Ontvangen we later of geen namenlijst, dan zal vaccinatie voor uw werknemers pas kunnen gebeuren in de tweede golf, vanaf 15 november!

Meer informatie leest u in ons griepdossier.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons