Re-integratie in 2018: wat verandert er?

15-01-18

Om langdurig afwezige werknemers terug aan het werk te krijgen, werd al in 2016 een KB gepubliceerd dat re-integratie stimuleert. Op 1 januari 2018 ging een tweede fase van de regelgeving in, waarbij extra wordt ingezet op werknemers die al langer dan twee jaar afwezig zijn.

Het KB van 2016 werd in twee stappen doorgevoerd. In een eerste fase konden werkgevers enkel een re-integratietraject opstarten voor medewerkers die uitvielen op 1 januari 2016 of later. Marie-Noëlle Schmickler, geneesheer-directeur bij Mensura: “De wetgever legde daarmee initieel de focus op wie die het minst lang afwezig was. Logisch, want hoe sneller de procedure opgestart, hoe groter de kans op succesvolle re-integratie.”

Re-integratie voor iedereen

Vanaf dit jaar gaat een tweede fase in: u kunt voortaan als werkgever ook een traject opstarten voor werknemers die al van vóór 1 januari 2016 afwezig zijn. De procedure blijft identiek: u dient een aanvraag in om de betrokken medewerker te laten onderzoeken door de preventie-adviseur-arbeidsgeneesheer

De werknemer zelf, zijn behandelende arts en de adviserend geneesheren van ziekte- en invaliditeitsverzekeringen kunnen al langer een re-integratietraject opstarten– ook voor wie al langer dan twee jaar afwezig is.

Een blik op de toekomst

“Het grote voordeel van een re-integratietraject is het inzicht dat u als werkgever verwerft”, licht Marie-Noëlle Schmickler toe. “Vaak zijn werkgevers niet op de hoogte van de medische reden voor de afwezigheid. De details daarvan blijven ook binnen een re-integratietraject tussen arts en patiënt. Maar uit de conclusies van het onderzoek kunt u als werkgever veel leren.”

”Het besluit van zo’n onderzoek biedt toekomstperspectieven. Is de arbeidsongeschiktheid definitief? In welke zin evolueert ze? Kan de werknemer binnenkort mogelijk weer aan de slag? Is hij dan in staat zijn functie weer op te nemen, of voorziet u beter aangepast werk? In het laatste geval schept het onderzoek vaak ook klaarheid in wat u als werkgever kunt doen om het werk optimaal aan te passen.”


Maak werk van re-integratie

Mensura helpt u om uw re-integratiebeleid op te stellen en langdurig afwezige werknemers terug naar de werkvloer te begeleiden. Ontdek alles over onze doelgerichte verzuimaanpak.


Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons