Strengere grenswaarden voor gevaarlijke stoffen op de werkvloer

09-11-17

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels goedgekeurd die werknemers beter moeten beschermen tegen de blootstelling aan schadelijke stoffen. De lijst van gevaarlijke agentia wordt uitgebreid met elf kankerverwekkende stoffen en voor twee bestaande items veranderen de grenswaarden.

Grootste gezondheidsrisico: kanker

De nieuwe grenswaarden richten zich vooral op kanker, het grootste gezondheidsrisico op de werkvloer en de hoofdoorzaak van werkgerelateerde overlijdens (53%) in de EU. Jaarlijks krijgen 100.000 tot 150.000 arbeiders te horen dat ze kanker hebben als gevolg van hun job. Longkanker, mesothelioom (veroorzaakt door blootstelling aan asbestdeeltjes) en blaaskanker komen het vaakst voor.

De nieuwe richtlijn, die de Raad van Ministers nog moet goedkeuren, zou via een overgangsperiode worden ingevoerd. Ze moet werkgevers aansporen om de blootstellingsrisico’s van hun werknemers extra nauwkeurig te beoordelen.

Wordt vervolgd

Deze herziening is nog maar een eerste stap. Intussen stelde Eurocommissaris Marianne Thyssen voor om nog eens zeven agentia aan de lijst voor gevaarlijke stoffen toe te voegen. En tegen begin 2019 zal de Europese Commissie beoordelen of reprotoxische stoffen, die leiden tot verminderde vruchtbaarheid of afwijkingen in de ontwikkeling van de foetus, ook een plaats krijgen in de lijst.

Meer informatie

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons