Mensura, Vlaio, Voka en Certimed bieden raad bij uitwerken van beredeneerd business continuity plan

10-03-20

Omdat er nog veel onzekerheid heerst rond (de verspreiding van) het coronavirus, nemen bedrijven vandaag soms maatregelen die verder gaan dan wenselijk in het corona-noodplan. Mensura, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, en Certimed, marktleider in medische controle, adviseren in overleg met Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) en werkgeversorganisatie Voka en om kalm te blijven: “Maatregelen zijn nodig, maar paniekvoetbal moeten we vermijden.” Wie een plan van aanpak uitwerkt om bedrijfscontinuïteit te verzekeren, kan voor advies aankloppen bij zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Als gevolg van de stijging van het aantal coronagevallen in ons land en de beperkte testcapaciteit in de laboratoria zal binnenkort niet iedereen met klachten nog kunnen worden getest. Het zal dan niet meer mogelijk zijn om systematisch infecties met het coronavirus te onderscheiden van infecties met het influenzavirus of andere luchtweginfecties die griepale symptomen veroorzaken.

Omdat het aantal besmettingen wereldwijd relatief snel stijgt, hebben heel wat bedrijven plannen van aanpak uitgewerkt voor als er een medewerker met coronasymptomen zou opduiken. Helaas is er soms sprake van geplande maatregelen die veel verder gaan dan wenselijk. Daarom roepen Mensura en Certimed na overleg met Vlaio en Voka samen op tot kalmte en beredeneerde plannen van aanpak.

Continuïteit van activiteiten

Gretel Schrijvers, algemeen directeur bij Mensura: “Maatregelen zijn uiteraard nodig, maar paniekvoetbal moeten we vermijden. Wanneer bedrijven te drastisch plannen in te grijpen bij een coronabesmetting op de werkvloer, bestaat het risico dat de continuïteit van hun activiteiten in het gedrang komt.

“Wij raden daarom aan om een business continuity plan op te stellen. Binnen dat plan som je de acties en communicaties op waarmee je de activiteiten in stand houdt, als er een besmetting optreedt. Denk daarbij aan processen die niet of slechts tijdelijk onderbroken kunnen worden, de nodige middelen, hoeveel medewerkers en welke functies onontbeerlijk zijn, welke risicogroepen er bestaan enzovoort.”

Vinger aan de pols

Mensura en Certimed adviseren organisaties om bij het opstellen van een plan, te rade te gaan bij hun externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Die kan nagaan of de maatregelen in het plan overeenkomen met de maatregelen die van overheidswege worden geadviseerd. Gretel Schrijvers: “Mensura heeft daarom voor zijn klanten op regionaal niveau contactpersonen aangesteld. Zo houden we voortdurend de vinger aan de pols en bekijken we per bedrijfscontext welke maatregelen nodig zijn. Daardoor helpen we bedrijven zich te beschermen tegen eventuele besmetting maar tegelijk ook tegen overshooting. We zorgen er met andere woorden voor dat de gezondheid én de productiviteit op de werkvloer niet onnodig in het gedrang komen.”

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons