Arbeidsongevallenwet is gewijzigd: wat verandert er precies?

17-01-20

Sinds 1 januari 2020 is de arbeidsongevallenwet gewijzigd. De nieuwe punten scheppen meer duidelijkheid in de complexe regelgeving. Vooral de voorwaarden voor werkplekleren en occasioneel telewerk werden aangepast.

1. Beter beschermd bij werkplekleren

Leerlingen en stagiairs die een opleiding volgen via werkplekleren vallen voortaan onder de wettelijke arbeidsongevallenbescherming. Concreet: als werkgever moet u vanaf 2020 voor bepaalde beroepsopleidingen een arbeidsongevallenverzekering afsluiten en een Dimona-aangifte indienen.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, stelt een lijst op van de opleidingen en vormingscentra die onder deze verplichting vallen. Die lijst wordt permanent aangepast aan het wijzigende opleidingslandschap.

Op de website van Fedris vindt u eveneens wie de overheid als werkgever heeft aangeduid voor elke opleidingsovereenkomst. De werkgever kan zijn:

  • het bedrijf waarin de stage doorgaat;
  • de school die de onbezoldigde stage heeft opgenomen in haar opleiding;
  • de overheidsinstelling die de stage coördineert: VDAB of Syntra.

De werkgever moet voor de personen met een opleidingsovereenkomst een arbeidsongevallenverzekering nemen. Bovendien moet hij aangifte doen van begin tewerkstelling (DIMONA) en van prestaties (DMFA). Meer informatie hierover vindt u terug op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.


Opgelet! Ook het aangifteformulier voor arbeidsongevallen is gewijzigd, o.a. rubriek 9 (werknemerscode sociale verzekering), 50 (leerling/stagiair) en 42 (tijdelijke tewerkstelling met aangepast werk). Vanaf 1 janauari 2020 gebruikt u het nieuwe formulier.


2. Gelijkstelling occasioneel en structureel telewerk

De arbeidsongevallenwet wordt uitgebreid naar occasionele telewerkers. Dat zijn medewerkers die af en toe buiten de werkplek aan de slag zijn, zonder specifieke telewerkovereenkomst.

Voorheen gold dat een ongeval dat tijdens het telewerk voorvalt enkel als arbeidsongeval werd gezien wanneer de medewerker structureel telewerkte, met een telewerkovereenkomst. Voortaan worden ook incidenten bij occasioneel telewerk als arbeidsongeval gekwalificeerd. Er moet wel een document zijn dat het telewerk goedkeurt. Dit vermeldt zowel de plaats en de tijdsperiode van het telewerk.

Daarnaast trekt de wet ook de ongelijkheid recht op het vlak van ongevallen op de arbeidsweg. Ook ongevallen bij wie structureel en occassioneel telewerkt, bijvoorbeeld op weg naar de telewerkplaats van de school van de kinderen of naar de lunchplek, worden voortaan als weg-werk-ongeval aanzien.

3. Aanpassing van het ‘verzwaard risico op arbeidsongevallen’

Ondernemingen met een verhoogd risico op arbeidsongevallen betalen voortaan een forfaitaire bijdrage, oftewel preventiecontributie. Dit moet hen stimuleren om voldoende preventiemaatregelen te nemen om ongevallen tegen te gaan. Een bedrijf vertoont een hoger risico als de ernst en frequentie van de ongevallen tweemaal hoger ligt dan het sectorgemiddelde. Vroeger was dat nog driemaal.


Meer weten?

Wenst u graag meer informatie over de nieuwe arbeidsongevallenwet? Neem contact op met uw arbeidsongevallenverzekeraar of een juridisch expert in uw buurt via +32 2 549 71 00.


Inzetten op arbeidsveiligheid loont

Maak werk van een risicobeheersplan en zet optimaal in op preventie. Mensura adviseert u over de meest efficiënte aanpak om arbeidsongevallen te voorkomen.


Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons