30-07-20

Q&A - Welke voorzorgen kunt u nemen tegen het coronavirus?

De hele wereld is (opnieuw) in de ban van het coronavirus. Hoe vermijdt u de besmetting van uw medewerkers en welke voorzorgen kunt u nemen?

Wat zijn coronavirussen?

Coronavirussen zijn een grote groep virussen die verschillende aandoeningen aan de luchtwegen kunnen veroorzaken. Van slechts zes coronavirussen – waaronder het SARS- en MERS-virus – was tot voor kort bekend dat ze naast dieren ook mensen kunnen besmetten. Het nieuwe virus zou het zevende zijn.Coronavirussen zijn zoönotisch: ze leven in dieren, maar kunnen overgaan op de mens. Bij SARS waren vleermuizen naar alle waarschijnlijkheid de verspreiders van het virus, bij het MERS-virus kamelen. Het is nog onduidelijk welk dier het nieuwe coronavirus covid-19 verspreidt. Het virus dook voor het eerst op in China, vermoedelijk op een voedselmarkt in Wuhan (een stad met 11 miljoen inwoners in de Chinese provincie Hubei).

Hoe vermijdt u besmetting van uw medewerkers?

1- Wat zijn de symptomen?
Hoge koorts en hoesten zijn de meest voorkomende symptomen van COVID-19, zo blijkt uit onderzoek door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Vermoeidheid, slijm ophoesten en een benauwd gevoel vervolledigen de top vijf.

Patiënten met een zwakke gezondheid kunnen een longontsteking oplopen. Voorlopig zijn dan ook vooral oudere personen en mensen met chronische gezondheidsproblemen (bv. aandoeningen van de luchtwegen, hartziektes, diabetes) gestorven aan het nieuwe coronavirus. 

De symptomen van COVID-19 lijken erg op die van een gewone griep en in mindere mate van een verkoudheid.

Raadpleeg je huisarts als je:

1/ een van volgende symptomen hebt die acuut zijn ontstaan, zonder andere duidelijke oorzaak:

 • droge hoest
 • ademhalingsproblemen
 • pijn in de borst
 • acuut verlies van smaak of geurzin

2/ Minstens twee van de volgende symptomen hebt zonder andere duidelijke oorzaak:

 • koorts
 • spierpijn
 • vermoeidheid
 • loopneus
 • keelpijn
 • hoofdpijn
 • verminderde eetlust

Let op: deze lijst met symptomen is niet limitatief.


Hoe onderscheidt u hooikoorts van een coronabesmetting?
De lente betekent ook de start van het pollenseizoen. Ongeveer 1 op 4 Belgen heeft in meer of mindere mate last van hooikoorts. De klachten: een verstopte of lopende neus, niesbuien en jeuk aan neus en/of ogen. Heel gelijklopend dus met de symptomen van COVID-19.

Maar bij een corona-infectie treden ook (hoge) koorts, vaak ook geur- en smaakverlies en een algemeen ziektegevoel op. Hebt u ook deze symptomen, contacteer dan zeker uw huisarts.2- Welke voorzorgen kunnen werknemers nemen om besmetting te voorkomen?
Volg op de werkvloer de algemene maatregelen:

In onze heropstartgidsen vindt u specifieke maatregelen voor uw sector om uw werknemers veilig terug aan de slag te laten gaan.

Het is cruciaal dat we de hiërarchie van de preventiemaatregelen blijven respecteren. Concreet: pas wanneer de eerste maatregel in de hiërarchie niet kan worden gerespecteerd, wordt de maatregel op het niveau eronder van kracht enzovoort.

Preventieve maatregelen volgens hiërarchie

 1. Blijf thuis, zeker wanneer u ziek bent.
 2. Beperk uw fysieke sociale contacten.
 3. Werk maximaal via telewerk als de functies dit toelaten. In de provincie Antwerpen is thuiswerken momenteel zelfs verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.
 4. Was vaak uw handen met water en zeep.
 5. Hou minstens 1,5 meter afstand, binnen én buiten.
 6. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen of volgens de plaatselijk geldende regionale richtlijnen.

Een mondmasker dragen is geen garantie dat u niet besmet raakt, maar voorkomt wel dat u zelf ziektekiemen verspreidt. Gezondheidswerkers die in nauw contact komen met Covid-19-patiënten gebruiken wel een speciaal mondmasker, bij voorkeur van de categorie FFP2 of FFP3.​​3- Mag u als werkgever de temperatuur meten van werknemers?

De FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg) heeft hieromtrent een advies gegeven. De temperatuur meten bij werknemers lijkt niet de meest geschikte en haalbare preventiemaatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De belangrijkste preventieve maatregelen zijn:

 • propere en hygiënische werkplekken voorzien door regelmatig te ontsmetten
 • werknemers goede hand- en respiratoire hygiëne laten toepassen op de werkplek
 • werknemers informeren dat ze met ziektesymptomen beter niet komen werken
 • thuiswerk voorzien waar mogelijk (in de provincie Antwerpen is dit momenteel zelfs verplicht)
 • instructies voorzien voor het geval iemand ziek wordt en mogelijk met het coronavirus besmet is.

De eventuele beslissing om temperatuurmetingen in te voeren moet u opnemen in het arbeidsreglement via de gebruikelijke procedure, met de bijbehorende modaliteiten.4- Mag u zieke werknemers naar de arbeidsarts sturen?
Neen. Het is het niet de rol van de arbeidsarts om een werknemer op een mogelijke besmetting te onderzoeken. Het Ministerie van Volksgezondheid legt die taak expliciet bij de huisarts, en – in tweede lijn – de ziekenhuizen. De correcte gang van zaken is om zieke medewerkers met hun huisarts contact te laten opnemen. Vertonen ze mogelijke symptomen van een besmetting met COVID-19 (koorts, hoesten…), dan dienen ze telefonisch een arts te raadplegen. Plaatsnemen in een wachtkamer kan tot verdere besmetting leiden.

Arbeidsartsen monitoren risico’s verbonden aan het werk en helpen die te voorkomen. Ze staan werkgevers bij om op de werkvloer de juiste maatregelen in te voeren die mogelijke besmetting helpen voorkomen. Tegelijk begeleiden ze hen bij andere werkgerelateerde vragen die door het virus opduiken.
 

Wat mag (niet) om uw organisatie draaiende te houden?

1- Een medewerker kan of mag niet komen werken vanwege het risico, wat zegt de arbeidswet?
Is een medewerker besmet, dan is hij arbeidsongeschikt en gelden de normale regels zoals bij ziekte. De werknemer kan terugvallen op zijn ziekteverzekering en heeft recht op gewaarborgd loon. 

Verschillende groepen reizigers kunnen in quarantaine zitten in een hotel omdat een medereiziger met het coronavirus besmet is. Zit er ook een medewerker van u vast op vakantie of op zakenreis? Dan is hij (geldig) afwezig door overmacht, ongeacht of hij een arbeider of bediende is. De medewerker heeft in principe geen recht op loon, maar u kunt wel een regeling van tijdelijke werkloosheid aanvragen.2- Hoe voorkomt u als werkgever de mogelijke impact op uw business door verdere verspreiding van het virus?
U kunt een business continuity plan opstellen. In zo’n plan lijst u mogelijke acties en communicaties op waarmee u uw dienstverlening in stand houdt en de gezondheid van uw medewerkers beschermt.


3- Moet u extra maatregelen nemen in de bouwsector?
Ook op een bouwterrein gelden uiteraard de algemene voorzorgsmaatregelen. Daarnaast kunt u als werkgever enkele extra maatregelen treffen en richtlijnen verspreiden om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Op deze pagina vindt u onze tips voor de bouwsector.4- Welke coronamaatregelen moet u nemen op de werkvloer?
Niet iedereen kan telewerken in tijden van corona. Maar hoe garandeert u medewerkers in dat geval een veilige werkomgeving?

In dit artikel reiken we u een reeks handige tips aan en vindt u de checklist die de overheid gebruikt bij controles.

Raadpleeg onze sectorspecifieke heropstartgidsen. Daar vindt u een volledig overzicht van de aangeraden maatregelen voor uw bedrijf.5 - Hoe verwerkt u (medisch) afval (bv. in woonzorgcentra, artsenpraktijken, triagecentra)?
Een aantal afvalstoffen van de behandeling van (vermoedelijk) covid-19-patiënten vallen onder niet-risicohoudende afvalstoffen:

 • niet-besmeurde persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, maskers, schorten en mutsen;
 • voedselresten;
 •  wegwerpgordijnen;
 • papier en karton (inclusief kranten en tijdschriften van patiënten);
 • verpakkingsmaterialen;
 • incontinentiemateriaal;
 • lege urinezakken.

Dit materiaal mag u samen met de gemengde bedrijfsafvalstoffen laten inzamelen. Kleine hoeveelheden mogen gewoon mee met de gemeentelijke huisvuilinzameling.

Laat u het afval in een container ophalen, dan steekt u het eerst in een zak. Die moet u volledig afsluiten: geen openingen in de zak of afval dat uitsteekt.

Ander afval moet u eerst 72 uur afzonderen in aparte vuilnisbakken of andere recipiënten voor afval. Pas daarna mag u het inzamelen, afvoeren en verwerken als niet-risicohoudende afvalstoffen. Concreet gaat het om wegwerplinnen en verzorgingsmateriaal zoals verbanden, tissues en onderleggers, die mogelijk vervuild zijn met (kleine hoeveelheden) bloed en/of andere lichaamsvochten.

Kunt u moeilijk zo’n quarantaine organiseren voor 72 uur? Laat het materiaal dan afvoeren als risicohoudend medisch afval via gele tonnen of andere goedgekeurde recipiënten. 

(Deze richtlijnen zijn opgesteld door de Vlaamse overheidsdienst OVAM, maar ook in Wallonië zijn dezelfde principes van kracht.)
 


Hoe blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

Verschillende instanties volgen de situatie op de voet en delen de meest recente informatie:

Download de poster "Welke voorzorgen kunt u nemen tegen het coronavirus?"
Download de poster "Hoesten & niezen: volg deze stappen om de verspreiding van verkoudheid, griep en andere luchtweginfecties te voorkomen."


Mensura helpt u met een doelgerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons