16-12-20

Q&A - Hoe veilig en doeltreffend zijn vernevelaars en uv-straling in de strijd tegen corona?

Zijn die middelen vernevelaars en uv-lampen een veilige en doeltreffende optie voor uw organisatie om het coronavirus te bestrijden? En wat is het nut van een CO2-meting in dat kader?


In het kort: er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat vernevelaars en uv-licht veilig en doeltreffend zijn in de strijd tegen corona. Het is daarom beter om andere maatregelen te treffen op het werk: ventileer zo veel mogelijk en ontsmet regelmatig de handen met zeep of alcoholgel.


Hoe veilig en doeltreffend zijn vernevelaars?

Vernevelaars verspreiden een vloeistof – in dit geval een ontsmettingsmiddel – in de lucht in de vorm van kleine druppels. Die landen langzaam op alle oppervlakken in de ruimte, maken ze vochtig en gaan de strijd aan met schadelijke organismen, zoals virusdeeltjes.

Wetenschappelijke studies bieden nog geen eenduidig uitsluitsel over de veiligheid en effectiviteit van vernevelaars. Wat wel vaststaat, is dat ze zorgvuldig onderhouden en gereinigd moeten worden. Zomaar een vernevelingssysteem installeren en gebruiken is dus geen goed idee.


Gebruik alleen goedgekeurde producten

Nieuwe handgels en ontsmettingsmiddelen moeten goedgekeurd worden door de FOD Volksgezondheid voor ze op de markt komen. Hier vindt u de lijst van goedgekeurde producten.


Hoe veilig en doeltreffend is uv-straling?

Uv-licht (meer bepaald UVC) wordt al jaren gebruikt om schadelijke organismen te doden. In laboratoria en ziekenhuizen, bijvoorbeeld, maar ook in industriële sectoren. Sommige waterbedrijven gebruiken uv-licht om hun drinkwater te ontsmetten.

Maar dat betekent niet dat uv-lampen ook ingezet kunnen worden op terrassen en andere drukke plaatsen in de strijd tegen het coronavirus. De FOD Volksgezondheid raadt het gebruik van uv-lampen af. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk niet dat ze een positief effect hebben. Integendeel: de lampen houden aanzienlijke gezondheidsrisico’s in, zoals een verhoogde kans op oogschade en kanker.

Uv-licht mag daarom alleen gebruikt worden in omgevingen waar strikte veiligheidsprocedures gelden, zoals in ziekenhuizen.

Wat is het nut van een CO2-meting?

Hoe hoger het CO2-gehalte in een ruimte, hoe groter de kans dat er virusdeeltjes in de lucht hangen. CO2-metingen zijn niet standaard verplicht, ook niet in tijden van corona. Wilt u toch de CO2-concentratie meten, dan kunt u een CO2-meter installeren. Let daarbij dan wel op deze belangrijke parameters.

Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid adviseert een waarde van maximaal 900 ppm (= 900 CO2-deeltjes per miljoen). CO2-meters hebben vaak 2 alarmdrempels. Is dat ook bij uw meter het geval, dan adviseren we om de waarden zo in te stellen dat de meter:

  • van groen naar oranje gaat bij een concentratie hoger dan 900 ppm,
  • van oranje naar rood gaat bij een concentratie hoger dan 1500 ppm.

Welke maatregelen zijn veilig en doeltreffend?

Wilt u op zeker spelen, dan neemt u het best deze maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

Lees onze FAQ over het coronavirus en gebruik de hulpmiddelen op www.coronaophetwerk.be.

Hebt u nog vragen over bestrijdingsmiddelen tegen het coronavirus?

Neem contact met ons op via health@mensura.be.

Mensura helpt u met een doelgerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons