Dominique Dehon

Dominique Dehon

Expert in mentaal welzijn

Frans

Wie ben ik?

Na een ruime ervaring op het gebied van aanwerving, loopbaanontwikkeling en opleiding binnen personeelsafdelingen van dienstverlenende bedrijven en sociale diensten, heb ik mijn loopbaan geheroriënteerd naar psychosociale preventie.

Als professional stond ik in voor de analyse van psychosociaal beladen werksituaties in verschillende sectoren, aangevuld met opleidingen in coaching.

Mijn transversale vaardigheden zijn het resultaat van de ervaring die ik heb opgedaan in de verschillende sectoren waarin ik heb gewerkt: scholen, verenigingen, kinderdagverblijven, de dienstensector, de hotelsector, hulpverlenings- en politiezones, ziekenhuizen, enz.


Expertise

Op psychosociaal gebied kan ik heel wat vaardigheden en bekwaamheden inzetten. Ik adviseer werkgevers over de preventie van psychosociale risico's (stress, conflicten, verslavingen, kritieke incidenten, geweld en pesterijen, ...) en ook cliënten bij de implementatie van psychosociale risicoanalyses op het werk (van de analyse van de methode tot het actieplan). Ik leid bewustmakingssessies en opleidingen op psychosociaal vlak en doe aan bemiddeling.


Ervaring

Ik werk als psychosociaal preventieadviseur bij Mensura. In het kader van deze functie heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van beleidsstrategieën voor psychosociaal management en projecten voor een groot aantal instellingen en structuren.

Voorheen werkte ik als :

  • Hoofd rekrutering en interne mobiliteit Partena Groep, afdeling Human Resources en welzijn op het werk
  • Verantwoordelijke opleiding en loopbaanbeheer - Smals-MVM
  • Hoofd aanwerving op groepsniveau en opleidingen Partena (sociale verzekeringsmaatschappijen, voorheen Assubel en La Famille)
  • Hoofd aanwervingen - Victoire Groep verzekeringen

Diploma's

Ik ben licentiaat in de psychologie, klinische optie en behaalde een aanvullende master in risicobeheer, psychosociale optie. Ik heb ook opleidingen gevolgd in sociaal recht, coaching en transactieanalyse.


Opleidingen

Ik ben gespecialiseerd in individuele coaching voor stress- en conflictbeheersing op het werk en ik leid voorlichtingssessies en workshops voor werknemers over de risico's die gepaard gaan met stress, conflicten en verslavingen.

Cookies opgeslagen