Onze ondersteuning

1. Gids ‘Veilig en gezond werken’

Het aantal coronabesmettingen blijft op en neer gaan. De maatregelen volhouden is dus de boodschap. Met de gids van Mensura houdt u uw medewerkers veilig en gezond aan de slag en waakt u over hun welzijn.

Elke sector heeft zijn specifieke processen en dus bijbehorende aandachtspunten. We bundelden voor u alle relevante informatie per sector.

2. Psychosociale hulp

De coronacrisis en de uitvoerige berichtgeving errond kunnen stress, angst of slaapproblemen veroorzaken. Help uw medewerkers om hiermee om te gaan. Mensura biedt u de nodige ondersteuning.

Werknemers die het mentaal moeilijk hebben en daar over willen praten, vinden bij ons een luisterend oor en krijgen concrete hulp:

Wil u deze hulplijn activeren of hebt u hier vragen over? Mail uw aanvraag naar psychosociale-aspecten@mensura.be.

Alle lopende projecten en intakegesprekken volgen wij verder op via telefoon of videoconferentie. Uw contactpersoon stemt hier verder met u over af.

Verhoog de veerkracht van uw medewerkers met een team-webinar

De coronacrisis stelt onze veerkracht op de proef. Leidinggevenden en medewerkers kunnen via teleconference een opleiding ‘veerkracht verhogen’ volgen. Zolang de coronamaatregelen gelden kunnen deelnemers gebruikmaken van een gratis intake via My Stress Coach. Deze online tool brengt stressbeleving in kaart en biedt praktische tips om de persoonlijke veerkracht te verhogen. De resultaten uit My Stress Coach komen aan bod tijdens het webinar.

Interesse? Mail ons op psychosociale-aspecten@mensura.be.

3. Medisch toezicht

Mensura blijft medische dienstverlening garanderen, al gebeurt dat in een aangepaste vorm. In navolging van de strikte veiligheidsmaatregelen vermijden we zo veel mogelijk elk niet-essentieel fysiek contact.

Vanaf 23 maart (en voor onbepaalde tijd) voeren we onze medische onderzoeken maximaal telefonisch uit. Waar nodig, gaan fysieke onderzoeken gewoon door, uiteraard met aandacht voor hygiënische voorzorgen. Met die aanpak beschermen we uw en onze medewerkers.

Hebben u of uw medewerkers medische vragen over corona? U kunt steeds bij onze arbeidsartsen terecht op 02/549 71 00. 

Ook om meerwaardeonderzoeken in te plannen, kunt u op hetzelfde nummer terecht. Medewerkers kunnen langs die weg ook een spontane raadpleging aanvragen. Die wordt in eerste instantie telefonisch afgehandeld, tenzij een fysiek onderzoek noodzakelijk blijkt.

Testing
Als werkgever kunt uw coronatests laten uitvoeren op de werkvloer. Al zijn er enkele aandachtspunten, zowel bij de PCR-testen als de serologische testen.

Voor het gros van de ondernemingen is testing enkel zinvol om hoogrisicocontacten te testen. Daarnaast gebruiken arbeidsartsen tests momenteel ook in specifieke situaties zoals bij de aanvraag tot erkenning als beroepsziekte.

Covid-19 is erkend als beroepsziekte voor wie werkt in de gezondheidszorg of op plaatsen voor zieken en personen met een handicap, waar er een corona-uitbraak was. Wie niet in de gezondheidssector werkt, kan eventueel erkend worden via het ‘open systeem’. Deze werknemers moeten blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte, de ziekte doorgemaakt hebben, en kunnen bewijzen dat zij de ziekte door het werk hebben opgelopen.

Ook in specifieke omstandigheden zoals in de zeevaart of voor offshore-activiteiten kan een groep werknemers getest worden om een asymptomatische infectie uit te sluiten. Zo wordt vermeden dat er besmetting in een geïsoleerde groep wordt geïmporteerd naar omgevingen waar medische hulp niet steeds bereikbaar is (bv. booreilanden).

Wij nemen enkel in bepaalde gevallen coronatests af. Neem contact op uw dossierbeheerder.

Contacttracing
Als een werknemer symptomen krijgt of positief test, schakelt Mensura snel. Tijdens een gesprek met de besmette werknemer brengen we de hoogrisicocontacten in kaart. We lichten de werkgerelateerde contacten in en geven hen de nodige aanbevelingen.

Aanvullend kan Savitas nuttig zijn. Dat is een contacttracingsysteem op basis van QR-codes waarmee het contact tussen werknemers anoniem wordt geregistreerd.

Mensura vervult een verbindende rol tussen u en Savitas. Concreet adviseren we u om het systeem uit te rollen, met aandacht voor optimale veiligheid en duidelijke interne communicatie. Ook op de website van Savitas vindt u een lijst van veelgestelde vragen.

4. Risicobeheersing

 • Corona-audit & risicoanalyse
  In een corona-audit screent Mensura uw organisatie op de haalbaarheid van de coronamaatregelen. In een rapport delen we onze bevindingen, met tips en informatie om aandachtspunten weg te werken.  We kunnen eveneens een risicoanalyse opmaken op werkpostniveau. Dan bekijken we per werkpost welke maatregelen er best genomen worden.

  Met een ‘risicoanalyse contacten’ krijgt u een duidelijk zicht op wie een verhoogd risico loopt. Idealiter vertrekken we vanuit de risicoanalyse op werkpostniveau om van daaruit de risicoanalyse contacten op te maken. Zo krijgen we een beter beeld van de werkelijke situatie op werkpostniveau, de getroffen maatregelen, aantal contactpersonen …

  Mensura begeleidt u bij het opstellen van een procedure en maakt een risicoanalyse voor hoog- en laagrisicocontacten.
 • Arbeidsongevallen
  Mensura blijft de onderzoeken van ernstige arbeidsongevallen uitvoeren. Onze experten respecteren daarbij alle geldende regels rond afstand en hygiëne. De ernst van het arbeidsongeval bepaalt de prioriteit. U kunt arbeidsongevallen blijven melden bij uw regionale aanspreekpunt.

 • Bedrijfsbezoeken
  Een fysiek bedrijfsbezoek wordt in deze periode afgeraden. Daarom bespreken we het globale beleidsadvies telefonisch. Onze expert beantwoordt tijdens dit gesprek uw vragen over de specifieke coronamaatregelen die uw onderneming moet treffen. Mensura neemt contact met u op om deze gesprekken in te plannen. 

 • Veiligheid en tijdelijke maatregelen 
  Onze preventie-adviseurs stellen alles in het werk om praktische en specifieke vragen te beantwoorden over maatregelen op het vlak van veiligheid, hygiëne en toxicologie, ergonomie en milieu. In onderling overleg worden lopende projecten verdergezet – van op afstand of in uw onderneming –  of tijdelijk opgeschort.

 • Ventilatie en luchtkwaliteit
  Onze specialisten ‘Industriële Hygiëne en Toxicologie’ staan u bij met praktisch advies om mogelijke problemen met de luchtkwaliteit binnen uw bedrijf op te lossen en uw ventilatiestrategie te optimaliseren.

Lees ook: Preventiemaatregelen terugkeer werknemers.