Veiligheidsmaatregelen bij opleidingen tijdens corona

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, neemt Mensura verschillende veiligheidsmaatregelen. En dat zowel tijdens de opleidingen georganiseerd bij Mensura als de opleidingen die in uw organisatie plaatsvinden.

Opleidingen bij Mensura

Momenteel digitaliseren we volop ons opleidingsaanbod. Een deel van onze workshops vindt nog steeds plaats in onze centra. Om die veilig te laten verlopen, neemt Mensura deze maatregelen.

De locatie

 • We stemmen het aantal deelnemers en de inrichting af op de grootte van het opleidingslokaal (minstens 4m² per persoon - deelnemers houden op elk moment 1,5 meter afstand), zodat de social distancing op elk moment wordt gerespecteerd. Op de deur staat hoeveel personen zich maximaal in de ruimte mogen bevinden.
 • Voor de opleiding reinigen we grondig het lokaal, de contactoppervlakken, het meubilair en eventuele hulpmiddelen.
 • We ventileren de opleidingslokalen via natuurlijke ventilatie of een ventilatiesysteem. Tijdens de pauze opent de lesgever de deuren en – indien mogelijk – de ramen om bijkomend te verluchten.
 • In elk lokaal staat een gesloten pedaalemmer.
 • Ook in de toiletten nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen.

De opleiding

 • Bij de start van de opleiding neemt de lesgever de veiligheidsmaatregelen door met de deelnemers die tijdens de opleiding én de pauzes gelden.
 • Demo- en oefenmateriaal worden niet doorgegeven, tenzij het echt niet anders kan. In dat geval voorziet Mensura wegwerphandschoenen en worden de voorwerpen telkens ontsmet.
 • We bieden lunch aan. Er is een eetruimte beschikbaar met voldoende plaats en afstand.
 • Dranken delen we enkel uit in individuele verpakkingen.
 • Voor de praktijkoefeningen tijdens de opleidingen gelden specifieke regels. Mensura maakt op voorhand een risicoanalyse om een veilig verloop te garanderen.

Deelnemers

 • Deelnemers houden op elk moment 1,5 meter afstand.
 • Elke deelnemer brengt zelf een mondmasker mee. Deelnemers én lesgevers moeten een mondmasker dragen.
 • Een goede handhygiëne is cruciaal. In het leslokaal is er handontsmetting voorzien. Na een toiletbezoek is handen wassen verplicht.
 • Vertoont een deelnemer symptomen die wijzen op COVID-19 of heeft hij koorts, dan mag hij niet deelnemen aan de opleiding.
 • We raden ook aan om een zelftest te doen wanneer er veel besmettingen zijn.

Opleidingen in uw organisatie

Vindt de opleiding in uw organisatie plaats? Dan vragen wij u om ons bij de bevestiging van de opleiding een lijst te bezorgen van de coronamaatregelen die u neemt. U kunt deze lijst eventueel aanvullen met foto’s.

Om de opleiding veilig te laten verlopen, moet u minstens aan deze voorwaarden voldoen:

De locatie

 • Het opleidingslokaal is voldoende groot voor het maximum aantal deelnemers (minstens 4m² per persoon). Geef duidelijk de afmetingen van het lokaal door, net als de oppervlakte vrije wandelruimte.
 • Voorzie alcoholgel (minstens 70% alcohol), ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes om oppervlakken en handen te reinigen.
 • In de buurt van de lokalen zijn er sanitaire voorzieningen om de handen te wassen met water en zeep.
 • Ontsmet op voorhand grondig het lokaal, contactoppervlakken, meubilair en eventuele hulpmiddelen.
 • De lokalen worden voldoende verlucht (via ramen of een ventilatiesysteem).

Deelnemers

 • Deelnemers houden op elk moment 1,5 meter afstand.
 • Elke deelnemer brengt zelf een mondmasker mee en draagt het als hij of zij onmogelijk 1,5 meter afstand kan houden.
 • Een goede handhygiëne is cruciaal. Na gebruik van het sanitair is handen wassen verplicht.
 • Als een deelnemer symptomen vertoont die wijzen op COVID-19 of koorts heeft, mag hij niet deelnemen aan de opleiding.

Oordeelt de lesgever dat u niet voldoende maatregelen nam, dan neemt hij/zij contact met u op. Na overleg beslist hij/zij of de opleiding al dan niet kan plaatsvinden.