Basisopleiding bedrijfshulpverlening

Telt uw organisatie minder dan 20 medewerkers? Dan hoeft u niet over een gebrevetteerde EHBO-hulpverlener te beschikken. Maar uw verantwoordelijke voor eerste hulp en brandpreventie moet wel in staat zijn om noodsituaties juist aan te pakken. Daarom organiseert Mensura de opleiding bedrijfshulpverlening.

Duur: 1 dag

Waarom?

In kleinere organisaties worden de verantwoordelijkheden op het vlak van eerstehulpverlening en brandpreventie vaak aan één persoon toevertrouwd. Deze medewerker moet daarvoor de nodige kennis bezitten. In onze opleiding bedrijfshulpverlening verwerft uw medewerker op één dag de nodige kennis en kan hij of zij gepaste maatregelen nemen bij een ongeval of bij een beginnende brand.

Wie?

Met de opleiding bedrijfshulpverlening focust Mensura op kleinere organisaties die niet over een gebrevetteerde hulpverlener beschikken en waar vaak één persoon verantwoordelijk is voor eerste hulpverlening en brandpreventie.

Wat?

De opleiding bedrijfshulpverlening combineert een opleiding EHBO voor aangeduide persoon met een praktijkopleiding draagbare brandblusmiddelen. Zo verwerft uw medewerker op één dag de nodige kennis en vaardigheden om zowel bij een ongeval als bij een beginnende brand correct te handelen.

Hoe?

  • De opleiding bedrijfshulpverlening maakt deel uit van ons open opleidingsaanbod en duurt 1 dag. Voor groepen van minimum 6 personen kan de opleiding ook intern en op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.
  • In de voormiddag staat een opleiding EHBO voor aangeduide persoon op het programma: algemene benadering van een noodsituatie, EHBO bij levensbedreigende situaties, wondverzorging en inhoud van de verbanddoos.
  • Na de middag concentreren we ons, in samenwerking met een erkend brandopleidingscentrum, op brandbestrijding. Na een theoretische inleiding oefenen we het gebruik van draagbare brandblusmiddelen.
  • Deelnemers: 12.

Resultaat

  • Hoewel uw hulpverlener niet over het brevet beschikt, heeft hij of zij toch de basisvaardigheden onder de knie om de eerste zorgen te verstrekken.
  • Hij of zij kan bovendien de beschikbare draagbare brandbestrijdingsmiddelen hanteren en is in staat om juist op te treden bij een beginnende brand.