Basisopleiding preventieadviseur niveau 3

Uw preventieadviseur moet niet alleen op de hoogte zijn van alle wettelijke verplichtingen op het vlak van gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Hij of zij maakt ook werk van een gezondheidsbeleid voor uw organisatie, en stelt een globaal preventieplan en een jaaractieplan op. Om te starten met de juiste kennis, is de basisopleiding preventieadviseur niveau 3 onmisbaar.

Duur: 6 dagen

Waarom?

Welzijn op het werk omvat verschillende aspecten: arbeidsveiligheid, bedrijfshygiëne, ergonomie, milieu en psychosociale gezondheid. Als werkgever bent u verplicht om voor al deze aspecten jaarlijks een globaal preventieplan op te zetten en dat op de werkvloer uit te rollen.

Een goed opgeleide preventieadviseur beschikt over de nodige preventiekennis en is in staat om die toe te passen op maat van uw organisatie.

Wie?

Elke werkgever die personeel tewerkstelt.

Wat?

Tijdens de opleiding tot preventieadviseur verwerft uw medewerker de basiskennis over welzijn op het werk en dynamische risicobeheersing. Theorie blijft beperkt tot een minimum. We focussen vooral op de  praktische uitvoering van de taken van uw toekomstige preventieadviseur binnen de bedrijfsspecifieke context.

Programma

Dag 1

Dag 2

  • Risicoanalyse en hiërarchie van preventieve maatregelen
  • Brand en explosie

Dag 3

Dag 4

  • Arbeidsveiligheid deel 1: arbeidsmiddelen, elektrische risico’s, keuringen en controles
  • Arbeidsveiligheid deel 2: werken met derden, uitzendkrachten, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, werken op hoogte

Dag 5

Dag 6

Hoe?

Uw medewerker volgt de opleiding online via het leerplatform Flowsparks van Mensura.

Deelnemers volgen de online modules waar ze willen, tijdens de virtuele sessies kunnen ze vragen stellen aan de lesgever. Daarnaast krijgen ze individuele oefeningen als voorbereiding op de virtuele sessies of als opdracht na een module.

Resultaat

  • Na de basisopleiding is de preventieadviseur vertrouwd met alle basiskennis rond welzijn op het werk en kan hij deze vertalen naar het beleid en operationeel management van uw bedrijf.
  • Samen met de externe preventieadviseur kan hij zijn algemene risicoanalyse optimaliseren, het jaarlijkse globale preventieplan opstellen en dat op de werkvloer uitrollen.

Praktisch

De basisopleiding duurt 42 uur, verspreid over 6 dagen (de online opleiding duurt 30 uur, individuele oefeningen & opdrachten 12 uur).

Vanaf 10 personen kunt u de opleiding ook intern en op maat van uw bedrijf laten organiseren.

Bijscholing en verdere opties

Voor preventieadviseurs die de basisopleiding hebben gevolgd, organiseert Mensura de ‘Bijscholing preventieadviseur niveau 3' Zo blijft hun preventiekennis in alle domeinen van welzijn op het werk up-to-date. Bovendien kunnen ze hun expertise delen met andere deelnemers.

Ook een periodiek bezoek aan de onderneming of ondersteuning door de externe preventieadviseur behoren tot de mogelijkheden.