Waarom?

In kleinere organisaties worden de verantwoordelijkheden op het vlak van eerstehulpverlening en brandpreventie vaak aan één persoon toevertrouwd. Deze medewerker moet daarvoor de nodige kennis bezitten. In onze opleiding bedrijfshulpverlening verwerft uw medewerker op één dag de nodige kennis en kan hij of zij gepaste maatregelen nemen bij een ongeval of bij een beginnende brand.

Wie?

Met de opleiding bedrijfshulpverlening focust Mensura op kleinere organisaties die niet over een gebrevetteerde hulpverlener beschikken en waar vaak één persoon verantwoordelijk is voor eerste hulpverlening en brandpreventie.

Wat?

De opleiding bedrijfshulpverlening combineert een initiatiecursus EHBO met een praktijkopleiding draagbare brandblusmiddelen. Zo verwerft uw medewerker op één dag de nodige kennis en vaardigheden om zowel bij een ongeval als bij een beginnende brand correct te handelen.

Hoe?

Resultaat

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.