Basisopleiding brandbestrijdingsdienst & digitaal blussen

Bij brand zijn een efficiënte evacuatieprocedure en een basiskennis over brandpreventie en -bestrijding letterlijk van levensbelang. Naast theoretische kennis is ook een praktische opleiding essentieel om uw medewerkers voor te bereiden op een eventuele noodsituatie. Het praktische gedeelte van deze opleiding met een levensechte simulatie van vlammen op een digitaal scherm kan plaatsvinden in om het even welk les- of vergaderlokaal.

Waarom?

In een opleiding brandpreventie en -bestrijding is naast het theoretische luik ook het praktische gedeelte een must. Maar rookontwikkeling, vuur en blusresten (poeder of schuim) zorgen ervoor dat het praktijkgedeelte niet in iedere organisatie even makkelijk te organiseren is. In deze opleiding gebruiken we digitaal lesmateriaal om die overlast weg te nemen.

Wie?

Voor leden van de brandbestrijdingsdienst (of andere medewerkers) in kleinere organisaties of bedrijven met eerder beperkte brandrisico’s.

Hoe?

Deze opleiding van een halve dag bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel.

In het theoretische luik komen volgende onderwerpen aan bod:

 • mogelijke brandoorzaken
 • brandpreventietechnieken
 • brandbestrijdingstechnieken
 • ontwikkeling van een evacuatieprocedure
 • organisatie van evacuatieoefeningen

In het praktische luik leren we u – op een digitale manier – branden bestrijden:

 • We simuleren vlammen op een digitaal scherm.
 • U blust de brand met een laserblusser die de werking van een echte brandblusser perfect nabootst. Ook de vlammen reageren levensecht.
 • De lesgever kan de moeilijkheidsgraad van de oefening aanpassen, waardoor u tijdens de opleiding snel vorderingen maakt. Ook krijgt u doorlopend feedback.
 • Schoonmaken achteraf is niet nodig. Dankzij het digitale systeem zijn blusresten voorgoed verleden tijd.

U leert ook hoe u een blusdeken correct gebruikt en slachtoffers verplaatst.

Resultaat

Na deze opleiding bent u in staat:

 • brandrisico’s te herkennen;
 • evacuatieoefeningen te ondersteunen;
 • evacuatieprocedures toe te passen;
 • draagbare brandblusmiddelen te hanteren om een beginnende brand te bestrijden;
 • een slachtoffer te verplaatsen.

Praktisch

U kunt de opleiding volgen in een van onze opleidingscentra of u kunt een Mensura-expert laten langskomen in uw organisatie. Het voordeel van die tweede optie is dat we een programma op maat kunnen samenstellen volgens uw doelstellingen en beschikbare tijd. Groepen bestaan uit maximum 12 deelnemers.

De opleiding kan elke – voldoende grote – ruimte plaatsvinden. Dankzij de digitale blusinstallatie zijn er geen rookontwikkeling, vuur en blusresten. Ook slecht weer of gebrek aan opties om buiten het praktische deel te organiseren zijn geen issue.

Meer nodig?

De preventieadviseurs van Mensura ondersteunen u bij uw risicoanalyse en helpen u een brandpreventiedossier op te stellen.