Basisopleiding brandpreventie en -bestrijding

Hoe treedt u bij een beginnende brand snel en doeltreffend op met een brandblusser? Hoe stippelt u een efficiënte evacuatieprocedure uit? En wat komt er zoal kijken bij een evacuatieoefening? De praktijkgerichte opleiding brandpreventie -en bestrijding pakt deze vragen een voor een aan. Flink wat aandacht gaat bovendien naar het voorkomen van brandgevaar.

Waarom?

Bij brand is een goed doordachte evacuatieprocedure letterlijk van levensbelang. Maar ook de nodige basiskennis over brandpreventie en het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen kan het verschil maken.

Wie?

Deze opleiding richt zich op leden van de brandbestrijdingsdienst of andere medewerkers.

Wat?

Tijdens deze opleiding bouwen we de nodige basiskennis op rond brandpreventie en -bestrijding. Deelnemers krijgen ook tips voor het uitwerken van een evacuatieprocedure.

Het gebruik van draagbare brandblusmiddelen wordt aan de hand van praktische oefeningen aangeleerd. Daarnaast komt aan bod hoe de minimale wettelijke voorschriften naar een specifieke bedrijfscontext vertaald kunnen worden. Deelnemers krijgen ook de kans om ervaringen uit te wisselen.

Hoe?

De basisopleiding brandpreventie en -bestrijding duurt 1 dag en bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik. De hoofdpunten van het theoretische deel zijn:

  • een beter inzicht in hoe brand precies ontstaat;
  • bespreking van mogelijke brandoorzaken;
  • mogelijkheden om brand te voorkomen;
  • brandbestrijding (verschillende brandklassen en draagbare brandblusmiddelen, eerste interventieploeg, evacuatieprocedure en -oefening).

Tijdens het praktijkgedeelte leren de cursisten de verschillende draagbare brandblusmiddelen gebruiken.

De opleiding wordt in het bedrijf georganiseerd voor groepen van minimum 6 personen. Maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Resultaat

Wie de basisopleiding brandpreventie en -bestrijding volgde, is in staat om:

  • een instructiekaart ‘Wat te doen bij brand?’ uit te werken;
  • een volledige evacuatieprocedure, inclusief evacuatieplannen, uit te tekenen;
  • een evacuatieoefening te organiseren;
  • collega’s op te leiden over de nieuwe procedures;
  • draagbare brandblusmiddelen te hanteren om een beginnende brand te bestrijden.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.