Waarom?

Bij brand is een goed doordachte evacuatieprocedure letterlijk van levensbelang. Maar ook de nodige basiskennis over brandpreventie en het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen kan het verschil maken.

Wie?

Deze opleiding richt zich op leden van de brandbestrijdingsdienst of andere medewerkers.

Wat?

Tijdens deze opleiding bouwen we de nodige basiskennis op rond brandpreventie en -bestrijding. Deelnemers krijgen ook tips voor het uitwerken van een evacuatieprocedure.

Het gebruik van draagbare brandblusmiddelen wordt aan de hand van praktische oefeningen aangeleerd. Daarnaast komt aan bod hoe de minimale wettelijke voorschriften naar een specifieke bedrijfscontext vertaald kunnen worden. Deelnemers krijgen ook de kans om ervaringen uit te wisselen.

Hoe?

De basisopleiding brandpreventie en -bestrijding duurt 1 dag en bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik. De hoofdpunten van het theoretische deel zijn:

Tijdens het praktijkgedeelte leren de cursisten de verschillende draagbare brandblusmiddelen gebruiken.

De opleiding wordt in het bedrijf georganiseerd voor groepen van minimum 6 personen. Maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Resultaat

Wie de basisopleiding brandpreventie en -bestrijding volgde, is in staat om:

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.