Basisopleiding hulpverlener (EHBO)

Als werkgever van 20 medewerkers of meer moet u over opgeleide EHBO-hulpverleners beschikken om bij een arbeidsongeval of gezondheidsproblemen in het bedrijf de eerste zorgen te verstrekken. Mensura is erkend om deze basiscursus te organiseren.

Waarom?

Samen met uw interne preventiedienst biedt Mensura ondersteuning om beroepsziekten en arbeidsongevallen op de werkvloer te voorkomen. Maar een ongeluk of gezondheidsprobleem volledig uitsluiten is onmogelijk. In zo’n geval is het cruciaal dat goed opgeleide hulpverleners met geschikt EHBO-materiaal de eerste zorgen kunnen verstrekken, eventueel in afwachting van hulpverlening door derden.

Wie?

Volgens de wetgeving en eventueel conform bijkomende eisen gesteld door kwaliteitssystemen moet uw bedrijf voldoende opgeleide hulpverleners tellen:

  • in industriële bedrijven 1 per 20 medewerkers,
  • in niet-industriële bedrijven 1 per 50 medewerkers.

De hulpverleners moeten beschikken over een brevet van een erkend opleidingscentrum.

Wat?

Mensura is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend om de basisopleiding tot hulpverlener te organiseren.

Naast een theoretisch gedeelte besteedt deze cursus ruim aandacht aan praktijkoefeningen. Zo leren cursisten verbanden leggen, reanimeren op oefenpoppen, slachtoffers transporteren enzovoort. Zelfs behandeling van gesimuleerde, courante wonden behoort tot de mogelijkheden.

Vooraf worden bedrijfsspecifieke risico’s besproken, zodat hier tijdens de lessen rekening mee kan worden gehouden.

Hoe?

  • De opleiding (inclusief examen) bestaat uit 2 sessies van 8 uur of 4 sessies van 4 uur.
  • Groepen bestaan uit maximum 15 deelnemers. Zo doen de cursisten een maximum aan praktijkervaring op om bedrijfsspecifieke situaties gericht te kunnen aanpakken.
  • Wie slaagt voor de evaluatietest, ontvangt een erkend brevet. Jaarlijkse bijscholing is verplicht.

Resultaat

  • De hulpverlener pakt ongevallen of gezondheidsproblemen kordaat aan, eventueel in afwachting van professionele hulpverlening.
  • Hij of zij kan de ernst van de situatie inschatten, voorkomen dat een banaal incident verergert of de gevolgen tot een minimum beperken.
  • De hulpverlener is vertrouwd met de samenstelling van de EHBO-set, zodat hij kan instaan voor een nauwgezette opvolging ervan.

Bijscholing hulpverlener EHBO

Wie slaagt voor de basisopleiding EHBO mag zich gebrevetteerd hulpverlener noemen. Maar om in noodsituaties de juiste handelingen te stellen, is een regelmatige opfrissing van de belangrijkste handelingen een absolute must.

Elk van uw personeelsleden met een hulpverlenersbrevet moet zich conform de wetgeving jaarlijks bijscholen en hiervan een attest kunnen voorleggen. Mensura is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend om deze bijscholingscursus te organiseren.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.