Basisopleiding preventieadviseur niveau III

Uw preventieadviseur moet op de hoogte zijn van alle wettelijke verplichtingen op het vlak van welzijn en veiligheid op de werkvloer. Hij of zij maakt werk van een gezondheidsbeleid voor uw organisatie, en stelt een globaal preventieplan en een jaaractieplan op. Voor deze opdrachten is een degelijke basiskennis onmisbaar.

Waarom?

Welzijn op het werk is een breed domein en omvat onder meer arbeidsveiligheid, bedrijfshygiëne, ergonomie, milieu en psychosociale gezondheid. Als werkgever bent u verplicht om voor al deze aspecten jaarlijks een globaal preventieplan op te zetten en dat op de werkvloer uit te rollen.

Een goed opgeleide preventieadviseur beschikt over de nodige preventiekennis en is in staat om deze toe te passen binnen de context en het beleid van het bedrijf.

Wie?

Elke werkgever die personeel tewerkstelt.

Wat?

Tijdens de basisopleiding verwerft uw medewerker de basiskennis over welzijn op het werk en dynamische risicobeheersing. Theorie blijft beperkt tot een minimum. Aan de praktische uitvoering van de taken van de toekomstige preventieadviseurs binnen de bedrijfsspecifieke context wordt uitvoerig aandacht besteed.

Hoe?

  • Voor groepen van minimum 5 personen wordt de opleiding intern en op maat van uw bedrijf georganiseerd.
  • Je kan ook de basisopleiding volgen, deze maakt deel uit van ons open opleidingsaanbod en duurt 42 uur (inclusief meerkeuzetest), gespreid over 6 lesdagen.
  • Volgende thema’s komen aan bod: preventiebeleid, arbeidsveiligheid, gezondheidstoezicht op het werk, bedrijfshygiëne, psychosociale aspecten van de arbeid, ergonomie, participatieve werkpostanalyse en milieu.

Al deze topics worden praktisch benaderd met uitvoerige aandacht aan de effectieve uitvoering van de opdrachten van de preventieadviseur.

Resultaat

  • Na de basisopleiding beschikt de preventieadviseur over alle basiskennis rond welzijn op het werk en kan hij deze vertalen naar het beleid en operationeel management van uw bedrijf.
  • Samen met de externe preventieadviseur kan hij zijn algemene risicoanalyse optimaliseren, het jaarlijkse globale preventieplan opstellen en dat op de werkvloer uitrollen.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.

Bijscholing en verdere opties

Voor preventieadviseurs die de basisopleiding hebben gevolgd, organiseert Mensura de ‘Bijscholing preventieadviseur niveau III’. Zo blijft hun preventiekennis in alle domeinen van welzijn op het werk up-to-date. Bovendien kunnen ze hun expertise delen met andere deelnemers.

Ook een periodiek bezoek aan de onderneming of ondersteuning door de externe preventieadviseur behoren tot de mogelijkheden.