Waarom?

Welzijn op het werk is een breed domein en omvat onder meer arbeidsveiligheid, bedrijfshygiëne, ergonomie, milieu en psychosociale gezondheid. Als werkgever bent u verplicht om voor al deze aspecten jaarlijks een globaal preventieplan op te zetten en dat op de werkvloer uit te rollen.

Een goed opgeleide preventieadviseur beschikt over de nodige preventiekennis en is in staat om deze toe te passen binnen de context en het beleid van het bedrijf.

Wie?

Elke werkgever die personeel tewerkstelt.

Wat?

Tijdens de basisopleiding verwerft uw medewerker de basiskennis over welzijn op het werk en dynamische risicobeheersing. Theorie blijft beperkt tot een minimum. Aan de praktische uitvoering van de taken van de toekomstige preventieadviseurs binnen de bedrijfsspecifieke context wordt uitvoerig aandacht besteed.

Hoe?

Al deze topics worden praktisch benaderd met uitvoerige aandacht aan de effectieve uitvoering van de opdrachten van de preventieadviseur.

Resultaat

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.

Bijscholing en verdere opties

Voor preventieadviseurs die de basisopleiding hebben gevolgd, organiseert Mensura de ‘Bijscholing preventieadviseur niveau III’. Zo blijft hun preventiekennis in alle domeinen van welzijn op het werk up-to-date. Bovendien kunnen ze hun expertise delen met andere deelnemers.

Ook een periodiek bezoek aan de onderneming of ondersteuning door de externe preventieadviseur behoren tot de mogelijkheden.