Basisopleiding vertrouwenspersoon

Vandaag staat de psychische gezondheid van werknemers – en bijgevolg de goede werking van ondernemingen – onder druk. In deze basisopleiding leert Mensura vertrouwenspersonen vaardigheden aan om professioneel op te treden bij conflicten en andere situaties met een psychosociaal risico.

Waarom?

Bij alle beroepsgroepen is stress een groeiend probleem. Maar ook het aantal klachten over verbaal geweld en pesten blijft jaar na jaar stijgen. Bovendien is het aantal werknemers met zelfmoordgedachten verontrustend hoog.

Psychosociale problemen wegen zwaar op de gezondheid van medewerkers én organisatie. De vertrouwenspersoon krijgt met heel uiteenlopende problemen te maken en moet er gepast op kunnen reageren.

Wie?

Elk personeelslid kan vertrouwenspersoon worden, op voorwaarde dat hij of zij niet een van deze rollen vervult:

 • vertegenwoordiger van werkgever of werknemers in de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
 • kandidaat voor de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden;
 • vakbondsafgevaardigde;
 • leidinggevende, met uitzondering van middenkader;
 • preventieadviseur of bedrijfsarts.

Wat?

De basisopleiding brengt de vertrouwenspersoon op de hoogte van het wettelijke kader en biedt inzicht in de verschillende psychosociale risico’s op het werk, hun dynamieken en de meest aangewezen interventietechnieken.

Hoe?

De basisopleiding duurt vijf dagen. Na een theoretische inleiding maken de trainees kennis met de praktijk aan de hand van concrete cases, discussies en interactieve oefeningen. De opleiding bevat volgende onderdelen:

 • schets van het wettelijke kader over de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon conform de nieuwe wetgeving, (wet van 28 februari 2014, KB 10 april 2014);
 • opdrachten en bijbehorende verantwoordelijkheden;
 • kenmerken, gevolgen en oorzaken van psychosociale risico’s op het werk, waaronder pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag, stress en burn-out, alcohol- en drugs, traumatische gebeurtenissen, …;
 • tips, adviezen en valkuilen bij het voeren van gesprekken;
 • inzicht in en bemiddeling bij conflicten.

Resultaat

 • Deze opleiding biedt een antwoord op de nieuwe wettelijke verplichtingen en zorgt ervoor dat uw bedrijf nog beter uitgerust is voor psychosociale risico’s op het werk.
 • Een goed opgeleide vertrouwenspersoon kan de betrokken medewerker(s) professioneel opvangen. Hij of zij kan het psychosociaal welzijn verhogen en de klachten beperken of verminderen.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.

Bijscholing vertrouwenspersonen supervisie

Om als vertrouwenspersoon sterk in zijn schoenen te staan, zijn regelmatige bijscholing en uitwisseling
van ervaringen onontbeerlijk. Voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd, organiseert Mensura de ‘Bijscholing vertrouwenspersonen supervisie’. 

In-company kunnen eveneens aparte bijscholingen worden georganiseerd. Tijdens de bijscholing kunnen verschillende thema’s aan bod komen:

 • Supervisie
 • Gesprekstechnieken, actief luisteren
 • Zelfzorg
 • Bemiddeling
 • Hoe omgaan met traumatische en emotionele belastende gebeurtenissen op het werk. Opvang van medewerkers met zelfmoordgedachten