Basisopleiding veiligheid op het werk voor leidinggevenden

Wat zijn de taken en plichten van leidinggevenden op het vlak van welzijn op het werk in het algemeen, en arbeidsveiligheid in het bijzonder? En hoe worden ze praktisch ingevuld zodat ze een meerwaarde betekenen voor uw organisatie? Tijdens deze basisopleiding staat preventie bovenaan de agenda, maar ook communicatie en veiligheidscultuur komen uitgebreid aan bod.

Waarom?

Cruciaal is dat uw leidinggevenden zich bewust zijn van hun verplichtingen op het vlak van welzijn op het werk. Minstens even belangrijk is dat ze die ook kunnen vertalen naar concrete werkpunten en er helder en uniform over communiceren. Zo draagt elk lid van de hiërarchische lijn bij tot een actief en preventief welzijnsbeleid.

Wie?

Deze basisopleiding is bedoeld voor leden van de hiërarchische lijn.

Wat?

We bouwen de basiskennis over welzijn op het werk en een aantal praktische vaardigheden interactief op. Via individuele oefeningen en onderlinge afstemming vertalen cursisten die naar een concrete aanpak binnen de organisatie.

Hoe?

De Basisopleiding maakt deel uit van ons open opleidingsaanbod en  duurt 1 lesdag. Voor groepen van minimum 6 personen kan de opleiding ook intern en op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • welzijnscultuur en het Dynamisch Risicobeheersingssysteem;
  • wetgeving ter zake en taken van de betrokkenen;
  • risicoanalyse, ongevallenonderzoek en maatregelen nemen;
  • communicatie over veiligheidsthema’s (overleg, feedback, toolboxmeetings en veiligheidsinstructiekaarten);
  • individuele en groepsoefeningen om de aangeleerde kennis en vaardigheden te vertalen naar een concreet actieplan.

Al deze topics worden praktisch benaderd met uitvoerige aandacht aan de effectieve uitvoering van de opdrachten van de leidinggevende.

De opleiding wordt intern en op maat van uw bedrijf georganiseerd voor groepen van minimum 6 personen. Je kan deze basisopleiding ook volgen in ons open opleidingsaanbod.

Resultaat

  • Leden van de hiërarchische lijn die de basisopleiding hebben gevolgd, zijn vertrouwd met de algemene principes van welzijn op het werk in het algemeen en arbeidsveiligheid in het bijzonder voor de organisatie en alle medewerkers.
  • Ze kennen hun taken en plichten over welzijn op het werk en weten die in de praktijk te brengen (bv. meewerken aan een risicoanalyse of ongevallenonderzoek en gepaste maatregelen voorstellen).
  • Ze zijn in staat om op de juiste manier te communiceren over veiligheidsthema’s en met alle betrokkenen samen te werken.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.

Extra opties

Ondersteuning door de externe preventieadviseur is mogelijk op aanvraag. 

Bijscholing en verdere opties

Ondersteuning door de externe preventieadviseur is mogelijk op aanvraag.