Waarom?

Overal neemt de stress toe, het aantal klachten over verbaal geweld en pesten blijft jaar na jaar stijgen en het aantal medewerkers met zelfmoordgedachten is verontrustend hoog. Een vertrouwenspersoon die regelmatig zijn kennis en vaardigheden bijspijkert, staat sterker in zijn schoenen om juist te handelen in uiteenlopende situaties.

Wie?

Met de bijscholing supervisie wil Mensura gevormde vertrouwenspersonen de kans geven om gespreksvaardigheden te oefenen, ervaringen te delen met andere vertrouwenspersonen en stil te staan bij hun eigen grenzen. Zo kunnen ze medewerkers in een conflict- of andere risicosituatie beter opvangen en begeleiden.

Wat?

Vertrouwenspersonen vragen zich soms af of ze de conflictsituaties waarmee ze worden geconfronteerd correct aanpakken. Tijdens de bijscholing supervisie werken we daarom rond concrete casussen. Zo raken deelnemers vertrouwd met verschillende methodes om conflicten of andere risicomomenten aan te pakken.

Hoe?

Resultaat

Na de bijscholing supervisie voelen vertrouwenspersonen zich beter geruggesteund om hun taken uit te voeren en medewerkers in conflict- of andere risicosituaties succesvol op te vangen en te helpen.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.

Basisopleiding vertrouwenspersoon

In de basisopleiding vertrouwenspersoon brengt Mensura de deelnemers op de hoogte van het wettelijke kader en biedt hen inzicht in de verschillende psychosociale risico's op het werk, hun dynamieken en de meest aangewezen interventietechnieken.