Multidisciplinaire ondersteuning voor dienstenchequebedrijven

Voordelen

Medewerkers leren stress beter beheersen waardoor:

 • Begeleiding bij de implementatie van een degelijk preventiebeleid in uw bedrijf;
 • Afstemmen van het gezondheidstoezicht op het al dan niet gevoerde preventiebeleid;
 • Professionele opleiding van uw personeel.

Doelstelling

 • Inzicht krijgen in de aanwezige risico’s verbonden aan dienstencheque activiteiten;
 • In het bezit zijn van nuttige documenten die uw preventiebeleid op een hoger niveau kunnen brengen;
 • Begeleiding op maat van uw bedrijf;
 • Uw medewerkers sensibiliseren in het herkennen van risico’s op de werkvloer;
 • Evaluatie van uw bestaande opleidingsbeleid.

Wijze van uitvoering

 • Module 1*:
  • Bespreking van de standaard risicoanalyse betreffende werken met dienstencheques;
  • Bespreking van het beleid betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Ter beschikking stellen van een controlelijst die U kan helpen de risico’s te herkennen bij een eerste bezoek aan de klant.
 • Module 2*:
  • Een opleiding voor alle medewerkers betreffende veilig en gezond werken in dienstencheque omgevingen (ons erkenningsnummer E328 Nederlandstalig en E329 Franstalig - Sectoraal Vormingsfonds);
  • Ter beschikking stellen van standaard veiligheidsinstructiekaarten;
  • Bijkomend kunnen jaarlijks opfrissingssessies voorzien worden voor nieuwe medewerkers of kunnen andere specifieke opleidingen aangeboden worden.

* Mogelijkheid om slechts één module te laten uitvoeren.

Resultaat

 • U beschikt na onze tussenkomst over een op maat gemaakte risicoanalyse die u verder dient aan te passen naar uw activiteiten;
 • U beschikt over standaard veiligheidsinstructiekaarten met betrekking tot specifieke taken binnen het dienstenchequebedrijf (poetshulp aan particulieren);
 • U beschikt over een overzicht van de courant gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen en een checklijst plaatsbezoek aan nieuwe klanten;
 • Uw medewerkers hebben kennis van de risico’s verbonden aan dienstencheque.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.