Opleiding ziekteverzuim: do's and dont's

Verzuim verschilt van bedrijf tot bedrijf. Elke organisatie kent haar eigen verzuimproblematiek. Inzicht krijgen in de oorzaken van verzuim is dan ook de eerste stap om kort en langdurig verzuim structureel aan te pakken. Daarna kunnen gerichte preventieve acties op maat worden uitgewerkt in samenwerking en overleg met HR, de interne en externe preventiedienst, en de leidinggevenden. Zo groeit uw organisatie naar een actief aanwezigheidsbeleid, met een beperkter ziekteverzuim als resultaat.

Wat?

Deze basisopleiding geeft een duidelijk inzicht:

  • wegwijs in het kluwen van regels en wetten over ziekteverzuim,
  • rol van vakbonden in het verzuimbeleid,
  • hoe recht op privacy en beroepsgeheim verzoenen met een actief aanwezigheidsbeleid,
  • doorlichting van de controlegeneeskunde (onder meer de verplichtingen van de medewerker in het kader van een medische controle, de wettelijke mogelijkheden om over te gaan tot sancties, de rol van de controlearts, de scheidsrechterlijke procedure, het beroepsgeheim van de controlearts),
  • overzicht van mogelijke verzuimgesprekken,
  • rol van de bedrijfsarts,
  • mogelijkheden en beperkingen van aangepast werk,
  • uitwisseling van best practices.

Waarom?

Absenteïsme is niet alleen een complexe materie op juridisch vlak, het is ook een delicate problematiek. Uw management (niet alleen het HR-team) heeft daarom nood aan houvast.

Leidinggevenden in heel de organisatie responsabiliseren is een eerste stap naar gemotiveerde medewerkers, want verzuim is geen loutere HR-aangelegenheid.

Met deze opleiding zet u uw management op weg om met kennis van zaken een actief aanwezigheidsbeleid op poten te zetten, in concrete verzuimcases juist te handelen of in sociaal overleg te gaan.

Voor u?

Deze praktijkgerichte basisopleiding richt zich tot zaakvoerders, management, HR-verantwoordelijken en andere betrokkenen.

Hoe?

Deze opleiding duurt een halve dag en wordt als open opleiding aangeboden of in een traject op maat (onze interne jurist(e) komt dan naar uw bedrijf). Om de interactieve momenten zo herkenbaar mogelijk te maken, kunnen de deelnemers praktijkcases voorafgaand doorgeven aan de lesgever.

Resultaat?

Zaakvoerders, management, HR-verantwoordelijken en andere betrokkenen versterken hun inzicht in de opportuniteiten en beperkingen om een actief aanwezigheidsbeleid uit te stippelen of hun bestaande beleid te optimaliseren.

Ze vinden beter hun weg in de ingewikkelde regelgeving en verkrijgen inzicht in de concrete actiemogelijkheden om verzuim te verminderen. We focussen op actiemogelijkheden die de verzuimdrempel verhogen en de reïntegratiedrempel verlagen.

Praktisch

Maximaal aantal deelnemers: 20-tal medewerkers
Duur: halve dag opleiding
Aanpak: theoretische opleiding met praktijkgerichte cases

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.