Opleiding ioniserende straling en stralingsbescherming

Wat?

De deelnemers krijgen informatie en opleiding over arbeidsrisico’s en stralingsbescherming zoals vastgelegd in artikel 25 van het ARBIS.

In deze opleiding komen de volgende topics aan bod:

 • Wat is radioactiviteit en ioniserende straling?
 • Welke arbeidsrisico’s en gezondheidseffecten zijn er?
 • Wat zijn de belangrijkste dosimetrische begrippen?
 • Wat zijn de principes en gevolgen bekeken vanuit het standpunt van de wetgever?

Waarom?

Werken met ioniserende straling brengt bepaalde risico’s voor veiligheid en gezondheid met zich mee. Wilt u in uw organisatie op een veilige en bewuste manier werken met ioniserende straling en radioactiviteit? Dan is het noodzakelijk de basisprincipes van straling, de risico’s, de beschermingsmaatregelen en de wettelijke aspecten te kennen.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich naar preventieadviseurs en leidinggevenden uit de medische, industriële en andere sectoren die werken met radioactieve bronnen en/of toestellen die ioniserende straling genereren.

Ze krijgen gedetailleerde informatie en vorming over het domein ‘ioniserende straling’.

Met deze verworven kennis kunnen ze blootgestelde werknemers op de werkvloer beter informeren volgens het train-the-trainer-principe.

Hoe?

Onze opleiders behandelen de topics praktisch en gaan uitvoerig in op de aspecten van stralingsbescherming en risico’s binnen arbeidssituaties als gevolg van werken met straling.

Ze stellen een algemene benadering voorop die van toepassing is in de verschillende sectoren.

Resultaat

Na de opleiding zijn uw preventieadviseur en het leidinggevende personeel op de hoogte van:

 • De voornaamste kenmerken van ioniserende straling en radioactiviteit;
 • Het algemeen kader van stralingsbescherming en de mogelijke gezondheidsrisico’s voor de werknemers;
 • De taken en plichten die de wetgever hun oplegt voor:
  • in gebruik nemen van installaties met radioactieve bronnen of toestellen die ioniserende straling genereren,
  • gebruiken van deze installaties,
  • opvolgen en scholen van het personeel dat mogelijk aan straling is blootgesteld.

De deelnemers krijgen als cursusmateriaal een geprinte versie van de slides die gebruikt worden tijdens de lessen. Na de opleiding krijgen ze een certificaat van deelname.

Meer nodig?

Er is geen voorkennis nodig voor deze opleiding. Mensura begeleidt u ook graag voor zowel vergunningsdossiers bij het FANC, indienststellingsrapporten (PV van oplevering) als het opstellen van risicoanalyses ‘ioniserende straling’.