Opleiding omgaan met traumatische gebeurtenissen voor leidinggevenden

Voordelen

 • Kennis van de basisnoties inzake posttraumatische stress en de mogelijke gevolgen hiervan voor het betrokken personeel
 • Gids voor de aanpak van personeel dat bij een traumatische gebeurtenis betrokken is
 • Tips voor de uitwerking van de meest gepaste houding om het betrokken personeel te ondersteunen.

Doelstelling

 • Crisismomenten na een traumatische gebeurtenis zelf kunnen beheren
 • De optimale houding kunnen aannemen om het betrokken personeel te steunen
 • De interne procedure in geval van een traumatische gebeurtenis op de werkplek algemeen kunnen toepassen
 • De personen kunnen doorverwijzen naar de meest geschikte structuren en de nodige preventie- en beheersmaatregelen kunnen nemen

Wijze van uitvoering

 • De opleiding richt zich tot de hiërarchische lijn en wordt verzorgd door de psychosociale dienst van Mensura en duurt een halve dag per groep van maximaal 15 deelnemers
 • Ze bestaat uit drie onderdelen:
  • Uitleg over wat een traumatische gebeurtenis precies is en welke gevolgen deze kan hebben op latere gedragingen
  • Toelichting van de interne procedure
  • Training van de omgang met traumatische gebeurtenissen via rollenspelen

Resultaat

 • Het resultaat schuilt in het verstrekken van een leidraad aan de hiërarchische lijn om optimaal te reageren in geval van trauma’s bij hun personeel
 • Zo kan de hiërarchische lijn een gepaste ondersteuning bieden aan de betrokkenen

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.