Opleiding omgaan met verzuim voor leidinggevenden

Voordelen

 • Terugdringen van de directe en indirecte kosten die gepaard gaan met het ziekteverzuim van medewerkers
 • Verminderen van de verstoring van de dienstverlening en de werkorganisatie ten gevolge van het ziekteverzuim van medewerkers
 • Verhogen van de arbeidstevredenheid van de medewerkers binnen de organisatie door verzuimgesprekken te voeren

Doelstelling

 • Sensibiliseren en motiveren van leidinggevenden bij hun rol in de aanpak van (ziekte)verzuim
 • Bieden van praktische handvaten om gesprekken aan te gaan met medewerkers in het kader van de verzuimcyclus
 • Verhogen van de samenwerking binnen de groep leidinggevenden en tussen de verschillende diensten bij de aanpak van ziekteverzuim

Wijze van uitvoering

 • Interactieve opleidingssessies waar volgende thema’s aan bod komen
  • Verschillende vormen van verzuim
  • Mogelijke oorzaken en gevolgen voor alle betrokken partijen
  • Het belang van de houding van de leidinggevende in de aanpak van ziekteverzuim
  • Rechten en plichten van de werknemer
  • Het verband tussen ziekteverzuim en arbeidstevredenheid
  • Praktische tips voor het voeren van een verzuimgesprek
  • De verschillende soorten verzuimgesprekken (telefonisch ziektemeldingsgesprek, opvolging tijdens (langdurig) ziekteverzuim, terugkeergesprek, gesprek met de werknemer die vaak (kort) afwezig is)
 • Doelgroep: leidinggevenden en personeelsverantwoordelijken die in hun functie geconfronteerd worden met verzuim van medewerkers.

Resultaat

 • Deelnemers zijn gemotiveerd om de problematiek van ziekteverzuim binnen de onderneming aan te pakken
 • Deelnemers hebben inzicht in de factoren die ziekteverzuim in de hand werken en in hun mogelijkheden om het ziekteverzuim te doen dalen
 • Deelnemers zijn in staat om het gesprek met de medewerker aan te gaan op de verschillende momenten in de verzuimcyclus

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.